Tjele

Debat: Byråd går i mod Folketingets Energiaftale fra 2018

Debatindlæg af Nancy Knudsen, Vammen; Bent Kiertzner, Bigum; Hans T Lund, Elisabeth Lund, Sine Claudell, Lene Hove, Orla Anthonsen, Nr. Vinge; Niels Cleemann, Jette Cleemann, Fastrup; lokalområder ved Tjele Langsø.

Regeringen indgik sammen med alle Folketingets partier den 29. juni 2018 en ny energiaftale, hvor det er hensigten, at danskernes elforbrug skal være dækket af vedvarende energi i 2030.

Det er værd at bemærke at den Regering, vi havde i 2018 (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), indgik en aftale med alle Folketingets partier Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, hvorfor aftalen vil gælde over lang tid – også med en kommende ny regering.

Aftalen indebærer, at der skal investeres i 3 havvindmølleparker, som kan dække mere end alle danske husstandes strømforbrug. Placeringen af vindmøller på havet, skal ligge langt fra vores kystlinjer og dermed give færre visuelle gener. Disse større havvindmølleparker, giver kommuner med kystgrænser mulighed for at gøre indsigelse og får afstanden ændret fra 8 km til 15 km fra land.Den anden store investering indeholdt i aftalen er solceller og landvind, som skal konkurrere med hinanden, så forbrugerne får den billigste energi. Men der stilles nye og skærpede krav i aftalen til opstilling af vindmøller på land.

Antallet af landvindmøller skal reduceres betydeligt over aftaleperioden og mere end halveres.  Det indebærer, at antallet af landvindmøller reduceres fra de nuværende ca. 4.300 til et loft på 1.850 i 2030. Energistyrelsen skal udarbejde en plan for gradvis reduktion i antallet af landvindmøller, og hvert andet år skal der være en status på udviklingen. Hvis reduktionen af landvindmøller ikke følger planen, udsættes udbud af ny landvind, indtil der er reduceret tilstrækkelig antal landvindmøller. Der skal ske en forbedring af forholdene for de berørte lodsejere, idet der skal foretages et eftersyn af afstandskravet på 4 gange vindmøllehøjden. Man skal samtidig sikre, at erstatningsmuligheder anvendes på en måde, så der opnås tilstrækkelig beskyttelse for de berørte lodsejere.

Ved Tjele bliver afstanden kun på 600 m til nærmest beboelse ved opstilling af landmøllerne.

Parterne bag energiforliget er også overordnet enige om, at der for alvor tages hul på Danmarks næste store energieventyr i bl.a. Nordsøen, som i årtier har holdt Danmark forsynet med olie og gas, men som denne gang kommer til at forsyne Danmark med vedvarende energi.   

Ligesom partierne bag Energiforliget går vi ind for, at der ikke bygges flere vindmøller på land, men at der opstilles havvindmøller. Det er en større udfordring som ikke skal løses af kommunerne men af staten. Alt for mange danskere har gjort deres dårlige erfaring med gener fra vindmøller i nærheden af deres bolig samt værdiforringelse af ejendommen.

Vi kan spørge de byrådspolitikerne i Viborg Byråd, der stemte for en høringsfase for vindmøller i Vinge, Tjele, om de har overvejet følgende:

Hvorfor går man i mod en Energiaftale, som er vedtaget af alle Folketingets partier?

Hvorfor skal landvindmøller placeres ’meget tæt på min baghave’, når Folketinget har vedtaget en udvidelse af afstandskrav på havvindmøller, så de flyttes fra 8 km til 15 km fra kysten?

Hvorfor går man stik imod Folketingets planer om at et reducere et betydeligt antal af vindmøller på land?

Kommentarer