Debat og politik

Debat: Gassen gik af ballonen

Elo Nielsen og Kaj O. Andersen, SF Viborg. Foto: Viborg Kommune

Debatindlæg af Kai O. Andersen og Elo Nielsen. Byrådsmedlemmer SF

Investorerne har trukket stikket og meldt ud, at de ikke magter at løfte opgaven med at opføre og drive et biogasanlæg på Sønderupvej i Tjele. Sent i processen og her mod slutningen af en høringsperiode, hvor en række grupper og enkeltpersoner har brugt mængder af tid på at indsende høringssvar. Godt at de erkender deres mangel på robusthed, men brandærgerligt at der skulle gå så længe.

Selskabets ansøgning har afstedkommet store udgifter for Viborg Kommune og stor ængstelse blandt naboerne. Alt sammen uden hold i virkeligheden og uden substans. Det er fint, at Viborg kommune stiller op med hurtig og korrekt sagsbehandling, når et firma ønsker at etablere sig, men det er tydeligt, at der er brug for at forlange samme indstilling fra virksomhederne.

Vi har som byrådsmedlemmer haft flere møder med naboerne til anlægget og hørt på deres synspunkter. Vi har henvendt os til selskabet Viborg Bioenergi for at høre deres svar på klagepunkter. Vi blev lovet en redegørelse, men her 14 dage senere og kort tid før høringsperioden udløber, har vi stadig intet hørt og nu har de så kastet håndklædet i ringen. Vi fik aldrig svar på vores spørgsmål om ejerforhold og økonomi. Hvorfor deres biogasselskab i Grønhøj er blevet tvangsopløst af Erhvervsstyrelsen osv. osv.

Selskabet har på ingen måde bidraget til en saglig og faglig debat i offentligheden. På intet tidspunkt har de svaret på spørgsmål af teknisk og praktisk karakter. De har intet gjort for at argumentere for deres synspunkter, men har blot ladet en række indlæg fra borgerne stå ubesvarede.

Som SF-byrådsmedlemmer skal ikke skjule, at vi gerne så flere biogasanlæg i vores kommune, da vi anser det for en væsentlig brik i den grønne omstilling. En omstilling, som der bliver mere og mere klart for alle, at der er brug for og som der skal konkrete initiativer bag. Det er ærgerligt når denne omstilling bliver lagt i hænderne på selskaber/personkredse der ikke kan løfte opgaven og som ikke fremstår seriøse og ordentlige.

SF går gerne i front, når der skal diskuteres biogasanlæg, vindmøller og andet, der kan fremme den grønne omstilling. Vi tager gerne diskussionen med naboer og lokalsamfund og er ikke bange for at stå op og forsvare anlæggene. Men at forsvare useriøse investorer vil vi ikke.

Kommentarer