Debat

Debat: Grøn realisme frem for bragesnak. 

Debatindlæg af Kristian Pihl Lorentzen, MF og transportordfører for Venstre

Glædeligvis har klima og miljø for alvor været i fokus i denne valgkamp. Partierne har nærmest ageret ud fra devisen “Grøn, grønnere, grønnest”. Desværre har der været en del bragesnak og luftige løfter fra den yderste venstrefløj – også på dette område. Velklingende, men dyre forslag serveres frejdigt uden forklaring på, hvor pengene skal komme fra. Jeg går til valg på grøn realisme, hvor Danmark bevarer førertrøjen på området – uden at tror vi kan frelse hele verden. Vi skal vise vejen med massiv eksport af grønne løsninger inden for energi, genbrug, transport og landbrug. Men vores omstilling til fx grøn transport skal ske i takt med den teknologiske udvikling og uden tabsgivende hovsaløsninger, der koster velfærd. Vi har hver især et personligt ansvar for at agere grønt. Vi skal løfte den grønne fane højt, men aldrig højere end at benene kan nå jorden. Nej til grøn bragesnak, ja til grøn realisme.

Kommentarer