Debat og politik

Debat: Det handler både om livskvalitet og menneskeliv

Debatindlæg af Mette Nielsen (S), Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds og byrådsmedlem i Viborg Kommune.

Sundhedsreformen har udover Løkkes ønske om, at vore sygehuse skal styres fra København, også andre udfordringer.

Særligt bekymrer det mig i forhold til mennesker med psykisk sygdom, for her er der virkelig et behov for øget specialisering og sammenhæng. Desværre er området lige nu taget som gidsler i Løkke regeringens ”struktur cirkus”, og alle må vente og se – hvad fremtiden byder på. Det er efter min mening HELT ude i skoven, for vi taler om en meget sårbar gruppe af mennesker, hvor både de og deres pårørende har brug for forudsigelighed i deres hverdag. Det er simpelthen ikke hverken ordentligt eller værdigt, for de mennesker, som det drejer sig om!

Jeg mener, at det er vigtigt, at der kigges på følgende udfordringer i forhold til mennesker som er blevet ramt af psykisk sygdom:

1. Det skal sikres, at borgere med flere diagnoser ikke kommer ”i klemme” i systemet, og at de får den rette lægefaglige/psykiatriske behandling. Det kræver et HELT særligt fokus fra de behandlingsansvarlige, når der er tale om flere diagnoser.

2. Der skal sættes fokus på, at der HVER ENESTE GANG handles på bekymrings skrivelser/henvendelser fra Socialpsykiatrien, botilbud og pårørende vedrørende problemstillinger omkring mennesker med psykisk sygdom – også når bekymringen retter sig til behandlingspsykiatrien.

3. Der skal sikres en øget kvalitet og værdighed i forhold til, at mennesker med psykisk sygdom bliver velbehandlet, evt. ændret i medicin, og opnår en behandlingsmæssig effekt – før de bliver udskrevet til eget hjem/botilbud.

4. Efter udskrivelsen til egen bolig/botilbud skal der knyttes en behandlingsansvarlig læge/psykiater til den ”som det handler om”! Det er vigtigt, at det er tydeligt hvem, der har behandlingsansvaret, og at der følges op på, om det går efter planen efter udskrivelsen! Der skal være mulighed for akut telefon henvendelse, hvis der opstår en akut forværring.

Vi både kan – og SKAL gøre det bedre – for det handler både om livskvalitet og menneskeliv!

Kommentarer