Overlund

Debat: Skal indgangen ved skolen være bilfri?

Debatindlæg af Birthe Harritz (S), Medlem af Teknisk Udvalg i Viborg Kommune

Jeg deltog for nylig i et borgermøde om det kommende skolebyggeri i Overlund, et spændende byggeri til ikke mindre end 211 millioner kr.

Der faldt naturligvis mange bemærkninger om selve byggeriet, men noget der fyldte meget i debatten, var de mange bekymrede udtalelser om de trafikale forhold ved den kommende skole, der kommer til at ligge ved GL. Randersvej lidt øst for den eksisterende skole.

Jeg er helt enig i, at tilkørselsforholdene ved den nye skole ikke bliver optimale, hvis mange af børnene skal køres i skole, og hvis bussen skal holde lige uden for indgangspartiet. Men mit spørgsmål er. Skal børnene køres så tæt på indgangsdøren som mulig, eller skal man tænke sundhed ind i billedet og sætte børnene af lidt væk fra skolen, lade dem gå det sidste stykke vej eller lade dem gå eller cykle i skole? 

Jeg er meget optaget af at være med til skabe mere sikre skoleveje i Viborg Kommune, for som det forholder sig nu, så er der ret kaotiske forhold ved mange af kommunens skoler, især ved skoledagens begyndelse.

De kaotiske forhold opstår netop fordi mange forældre, forståeligt nok, vil sikre, at deres eget barn kommer sikkert i skole, og derfor kører det så tæt på indgangen som muligt. Situationen bider bare sig selv lidt i halen, for al den biltrafik nær skolebygningen skaber mange farlige situationer. 

Politisk er der et samarbejde i gang mellem Børne – og Ungdomsudvalget og Teknisk Udvalg med at lave nogle foranstaltninger, for at afhjælpe de værste trafikfælder ved skolerne. For tiden optælles også hvor mange uheld, der forekommer. Men med den øgede trafik, der er ved skolerne, så kan jeg se, at vi ikke på nuværende tidspunkt har sat tilstrækkelige midler af til at gøre det godt nok.

Og det er også et spørgsmål, om vi ikke hellere skal tænke lidt anderledes. Skal vi i stedet for at tænke sikkerhed på vejen tænke mere på at udvide stisystemerne, så børnene selv kan gå eller cykle i skole, på at finde et sted lidt fra skolen, hvor de børn, der bliver kørt, kan stå af biler og busser? Jeg kunne godt tænke mig, at det allernærmeste område ved kommunens skoler bliver bilfrie, det kan formentlig øge trafiksikker og samtidig give børnene lidt frisk luft i lungerne.

Dette er ikke skrevet for at pege fingre af forældre, der kører deres børn i skole, men langt mere som en invitation til at være med til at finde løsninger på morgentrafikken ved den skole, som deres barn går på.

Godt nytår!

Kommentarer