Debat og politik

Debat: De unges vigtige valg

Debatindlæg f Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans, MF og transportordfører for Venstre.

Også ved det forestående folketingsvalg er der rigtig mange unge, der skal stemme for første gang. Hele fire årgange af nye vælgere. Det er mit håb, at rigtig mange af jer engagerer jer op til valget – og som minimum afgiver jeres stemme på valgdagen. For valget handler i høj grad om jeres egen fremtid.

Overordnet set kan mange unge givetvis slutte op om Venstres liberale parole ”Frihed og Fællesskab”. Danmark skal være et også fremover være et godt samfund, hvor den enkelte gives frihed og muligheder til at forfølge sine drømme og mål i tilværelsen. Uanset forældrenes pengepung og social arv. Omvendt skal vi bevare et stærkt fællesskab, der tager vare på borgernær velfærd og holder hånden under dem, der af en eller anden grund ikke kan klare sig selv. Vi skal sørge for, at de unge får en fremtid uden unødvendige regler, men gives mere frihed under ansvar.

Jeg er også meget optaget af, at Danmark får en mere decentral uddannelsesstruktur, så man ikke behøver at rejse til København eller en anden storby for at tage en videregående uddannelse. Samme decentrale struktur skal sikres inden for gymnasierne og de erhvervsfaglige uddannelser, så der også er en sikker plads til et gymnasium i fx Bjerringbro om 10 år. De erhvervsrettede uddannelser skal styrkes og gøres endnu mere attraktive, så flere unge vælger den vej, der harmonerer med behovet på arbejdsmarkedet. SU’en skal bevares på det nuværende niveau.

De unge har også brug for gode transportmuligheder. Her er der desværre blevet skåret på en række vigtige busforbindelser på tværs af kommunerne i de seneste år. Bl.a. på grund af, at letbanen i Aarhus er ufattelig dyr i drift. Jeg vil kæmpe for rammer, så der fortsat er gode busruter mellem fx Aarhus og Viborg, så der ikke kommer pigtråd ved kommunegrænserne. Jeg glæder mig over, at de unge i denne valgperiode har fået bedre mulighed for at bevæge sig rundt – især på landet – med vedtagelse af kørsel på lille knallert fra 15 år. Nu mangler vi at få vedtaget kørsel med stor knallert fra 16 år – lovforslaget er i støbeskeen. Og takket være sænkning af bilafgifterne har flere unge i fremtiden råd til en billig, sikker og grøn bil i fremtiden.

Afslutningsvis vil jeg fremhæve det vigtige mål om, at det danske samfund og resten af verden skal gennemgå en grøn omstilling, så vi på længere sigt ikke bruger fossile brændsler. Det er en vigtig dagsorden, som vi skal arbejde hårdt med efter valget – ikke mindst inden for transportområdet. Jeg ønsker alle unge en god valgkamp og en god første valgdag.

Kommentarer