Viborg

E-sporten skal fremmes i Viborg kommunes foreninger

Fremsendt foto

Viborg Idrætsråd er i samarbejde med eSport Danmark, Viborg Kommune og Mercantec Viborg ved at starte en eSport indsats i kommunens foreninger op. Indtil nu, er der ingen foreninger i Viborg Kommune, som tilbyder kontinuerlig eSport træning, men det skal der ændres på, for nu skal Viborg være med på eSport landkortet!

Ved at oprette eSport i kommunens foreninger, får vi muligheden for at bringe flere grupper af unge ind i foreningslivet og ramme ny målgruppe af unge, som måske ikke er aktive i foreninger i dag. Vi kan samtidig medvirke til at de bliver dygtige holdspillere, og understøtte sunde fysisk aktiviteter i de unges hverdag, da det at dyrke eSport med kvalitet er forbundet med bevægelse og sundhed.

Indsatsen handler om at give faktuel viden om eSport, skabe lokale forenings-esportsaktiviteter, opbygge foreningsnetværk og brugernetværk, understøtte opstarten af de nye aktiviteter og formidle budskaberne via evaluering, slutevent og anden kommunikation.

Via et stærkt samarbejde med Mercantec Viborg, kan vi tilbyde at stille IT-teknikere fra Praktikcenter Viborg eSports team, til rådighed for foreningerne. Teknikerne tilbyder at komme ud i foreningerne og hjælpe eSport medlemmer med teknisk set-up efter aftale, der sikre, at det forskelligartede medbragte udstyr fungerer mv.

To foreninger har meldt sig til at indgå i en ”pilotfase” hvor der drages erfaringer om opstart af eSport træning, og samtidig tilpasses Mercantec Viborgs indsats i projektet. Derefter er det meningen, at alle foreninger i kommunen inviteres til et stort KICK-OFF møde, hvor tilbuddet udvides til at gælde alle interesserede foreninger, som derefter kan tilbyde eSport træning i deres forening til efteråret.

Ultimo 2018 afholdes et ”slutevent” hvor alle erfaringer samles, og dermed er med til at give foreningerne en afklaring på, hvordan de ønsker at fortsætte med eSport i foreningen. Derefter ønsker Viborg Idrætsråd at facilitere et eSports netværk for alle eSport foreninger i Viborg Kommune.

Kommentarer