Foulum

Ekstra vandledning til Apple datacenter

Se billedserie

Energi Viborg fører i øjeblikket en ekstra vandledning fra Viborg ud til Apple datacenter i Foulum. Samtidig forbereder man ledningstraceet, så der senere kan nedgraves varmeledninger i det tilfælde, at der kommer hul igennem vedrørende den omdiskuterede overskudsvarme fra datacenteret.

Hvis man på det seneste har bemærket, at der er blevet gravet en rende på markerne fra Apple og et godt stykke vej ind mod Viborg, så er det fordi, der er ved at blive etableret vandledninger fra datacentret ved Hobro Landevej  og ind til Viborg Vand A/S Nordværket.

Det oplyser medlem af Teknik og Miljø Birthe Harritz (S) i en pressemedelelse.

Datacentret har brug for kølevand, og derfor er Energi Viborg Vand A/S, i samarbejde med Niras, i færd med at etablere ekstra vandledninger, lyder forklaringen.

På kortskitsen kan man se, hvordan det såkaldte ledningstrace er placeret.

I arbejdet har man taget højde for, at det på et tidspunkt bliver muligt at udnytte overskudsvarmen fra datacenteret, forklarer Birthe Harritz.

– Ledningstraceet er valgt med henblik på at sikre mulighed for senere at kunne etablere to varmeledninger fra varmeværket på Indre Ringvej til datacentret, siger hun til Viborg Netavis.

Energi Viborg Vand A/S har anmodet Viborg Kommune om at beslutte, at nødvendige rettigheder for at etablere vandledninger kan erhverves ved ekspropriation, hvis ikke der kan indgås frivillige aftaler med lodsejerne.

Ekspropriation af arealer til vandforsyningsledninger vil i givet fald skulle gennemføres i henhold til gældende lovgivning.

På det seneste møde i Klima- og Miljøudvalget nikkede alle medlemmer ja til ekspropriationshensigten og sendte sagen frem til byrådet til endelig beslutning.

– Jeg håber, at det inden for en kort årrække bliver aktuelt at grave varmeledninger ned, så vi kan få glæde af overskudsvarmen fra Apple, slutter Birthe Harritz.

Kommentarer