Viborg by

Første milepæl nået: Tinghallen holdt rejsegilde

Torsdag var der rejsegilde for det nye Tinghallen. Fremsendt foto

I dag torsdag 14. marts kunne Viborg Kommune, som er bygherre for ombygningen af Kultur- og Musikhus Tinghallen, hejse kransen til rejsegilde for entreprenører, håndværkere, arkitekter og teknikere, der har medvirket til, at murene nu står færdige og taget er rejst.

Byggeriet af det nye kultur- og musikhus blev sat i gang i sommeren 2018. Dansk Halbyggeri a/s er totalentreprenør på projektet, og med dagens rejsegilde er en af de store milepæle i projektet nået.

Projektet kører efter planen

Foruden formand for Tinghallen, Claus Bertelsen, og repræsentanter for Dansk Halbyggeri talte også formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Viborg Kommune, Mads Panny, til dagens arrangement. Mads Panny takkede alle, der har bidraget til byggeprojektet og sagde bl.a.:

– Det er rigtig godt, at vi nu er nået til at holde rejsegilde for dette store projekt. Det har været en lang og kompliceret proces at nå hertil, men heldigvis ser det ud til, at projektet kører efter planen, så vi allerede omkring årsskifte 2019/2020 kan afvikle de første arrangementer i de nye rammer. Og så glæder jeg mig meget til, at vi i løbet af 2020 får det samlede projekt lavet færdig, så Viborg får nye, unikke, moderne og sammenhængende rammer for store oplevelser og events.

Mads Panny mener, det er et realistisk mål, at hele oplevelsesområdet omkring Tinghallen kan få 1.000.000 besøgende om året. Heraf vil Tinghallen – som et af Danmarks store kultur- og musikhuse – kunne nå op på 250.000 besøgende om året.

En del af noget større

Ombygningen af Tinghallen er en del af et større projekt, hvor der også skal bygges hotel og nye lokaler til spillestedet Paletten.

Tidsplanerne for byggerierne ventes overholdt. Det betyder, at Tinghallens nye, store sal kan tages i brug 1. december 2019, hvorefter Tinghallen flytter en række aktiviteter fra Vibocold Arena til den nye store hal.

Det samlede byggeprojekt ventes at stå færdigt i maj/juni 2020, og hotellet ventes også færdigt i løbet af 2020.

Fakta

  • Den samlede investering i området vil beløbe sig til mere end 200 mio. kr.
  • Den samlede investering fra Viborg Kommune og brugerne Tinghallen og Paletten beløber sig til ca. 100 mio. kr.
  • Det nye center indeholder en ny, stor sal m/plads til 2100 siddende gæster og 3675 stående.
  • Der bygges en mindre sal til spillestedet Paletten m/plads til 470 stående gæster.
  • Via en overdækket gangbro skabes sammenhæng med BDO Lounge, som ligger på Viborg Stadion og har en kapacitet på mere end 1000 spisende gæster.
  • Bach Gruppen bygger et nyt hotel syd for det nye kultur- og musikhus med 12 etager og mindst 150 værelser. Hotellets foyer bygges sammen med Tinghallen for at skabe et sammenhængende kompleks.
  • I forlængelse af byggerierne færdiggøres torve- og vejarealer mellem de nye byggerier og Viborg Stadion.

Kommentarer