Debat og politik

Har vi råd til en grøn ”gave” fra Apple?

Debatindlæg af Johan Winther Rasmussen, Spidskandidat for Liberal Alliance i Viborg.

Har vi råd til en grøn ”gave” fra Apple – en regning op til 50.000 kroner per husstand? Vil byrådet og fjernvarmeværkerne på borgernes vegne tage risikoen for at Apple kan komme af med overskudsvarmen – det er vel et af de naturligste spørgsmål man kan stille sig selv her i valgkampen?

Det er vel en smuk tanke, at fjernvarmeforbrugere i Viborg vil aftage Apples overskudsvarme – men der er mange spørgsmål i den forbindelse, der kan få store konsekvenser for den enkelte forbruger. Vi har i Liberal Alliance sammen med 2 eksperter på området gennemgået den 116 sider store rapport fra NIRAS – hvor vi har konstateret at der er mange ”huller” som i den tidligere bekendte Kvols sag.

Forudsætning er der kendskab til kontrakten mellem Apple og Viborg Kommune – for eksempel løbetid og betingelser. Kan Apple ophøre med leverance ved ændring af teknik, ophør eller flytning? Der er jo
ikke noget som er gratis, som det siges, at være tilfældet med overskudsvarmen fra Apple. Fakta er
jo, at Apple får afhentet sit ”affaldsprodukt” direkte på adressen, der ellers vil kræve betydelige
investeringer.

NIRAS anbefaler at Viborg Fjernvarme får indsigt i hele aftalen med Apple – hvilket forbrugeren vel også selv kan have en stor interesse i.

Der er naturligvis en besparelse på CO2 – men prisen kan være stor for den enkelte forbruger – det
være sig nødvendige investeringer for den enkelte forbruger i niveau af 50.000 kroner. Samt det kan for
ældre huses vedkommende være en risiko, at man kan komme til at fryse. Altså høj pris og ingen varme.

Da fremløbstemperaturen fra Apple vil være fra 25 – 30 grader, skal de 5500 eldrevne varmepumper og blokcentralerne bringe temperaturen op på for eksempel 70 grader. Det vil kræve et betydeligt elforbrug, der p.t. ikke er rentabelt, ikke mindst på grund af de høje eleafgifter.

Det bestående ledningsnet skal også renoveres – så varmetabet under ”transporten” formindskes, da
isoleringsevnen i de nye rør er meget større end tidligere, hvilket også er afgørende i hovedledningen fra Foulum til Viborg.

Rapporten har også behandlet, at der skal være en balance, for at der tages højde for legionella.
Forsyningssikkerheden som helhed er et andet punkt, som kan være af afgørende betydning – da det fremgår af materialet at Apple bliver den eneste leverandør – hvad hvis Apple har udfald i 14 dage?
Det bliver ikke noget problem for Apple, da de har andre serverstationer, der kan ”tage over” – men
forbrugerne skal vel ikke fryse i 14 dage?

Det eneste Viborg Kommune er forpligtet til er at påse, at varmeforsyningen tilvejebringes, så der må
nu være anledning til at hele varmeforsyningsområdet fremover skal forestås af Viborg Fjernvarme,
hvor det er forbrugerne som fører taktstokken.

Når Liberal Alliance kommer i kommunalbestyrelsen, vil vi kæmpe for, at bestyrelsen i Energi Viborg fusioners med Viborg Fjernvarme som det forsættende selskab, for at skabe de bedste forudsætninger for rigtig energi og økonomi.

Såfremt ”Apple varmen” ikke gennemgår en nøje undersøgelse er der stor risiko for, at ”Kvolssagen” bliver slået med flere træskolængder. Kan vi få en garanti?

Kommentarer