Debat og politik

Husk at stemme den 21. november

Karin Østerby, Afdelingsformand for HK MidtVest.

Debatindlæg af Karin Østerby, Afdelingsformand for HK MidtVest.

Det er vigtigt, at du husker at sætte dit kryds, når vi skal til kommunal- og regionsrådsvalg den 21. november 2017. Vi skal ved valget tage stilling til, hvem der de næste fire år skal sidde i henholdsvis byråd og regionsråd i Danmark.

I 98 kommuner og fem regioner skal vælgerne forny mandatet til den gamle eller sammensætte en ny politisk ledelse.

Som formand for HK MidtVest er det vigtigt for mig at understrege, at HK er en upolitisk organisation. HK har ikke siden 2005 givet partistøtte, men arbejder målrettet på at forbedre danske lønmodtageres tilværelse ved at fokusere på udvalgte mærkesager. Vores mærkesager er således: Det nye arbejdsmarked,
Mere uddannelse, Bedre arbejdsliv, Flere job og dagpenge.

Som afdelingsformand for en upolitisk organisation er det derfor ikke mit lod at rådgive om, hvor du skal sætte krydset. Det er dit valg. Men jeg har en klar holdning til, at det er vigtigt at deltage: Kom op af sofaen og få stemt.

Det er en ret, vi har som borgere i Danmark. Det, at befolkningen kan give sin mening tilkende ved et kommunal- og regionsrådsvalg, er en grundsten i et demokratisk samfund. Det er vigtigt at bruge den ret. Demokrati betyder jo netop folkestyre. Hvis vi bliver ligeglade, hvis vi ikke stemmer og derigennem viser, hvad vi mener, så dør demokratiet på sigt.

Vi har en demokratisk ret til at stemme. Vi har også en pligt til og et ansvar for at bruge den. Kom afsted og få stemt den 21. november.

Kommentarer