Rødding

Købmandsprojekt i Rødding sparket rigtigt godt igang   

Se billedserie Der var nærmest feststemning ved den gamle brugs i Rødding lørdag eftermiddag, hvor de to arbejdsgrupper, ejendomsgruppen og butiksgruppen, havde inviteret til ’kick-off’ på salg af anparter til en ny købmandsbutik i byen. Foto: Gitte Hagsholm

Med godt 300 fremmødte borgere og 200 tegnede anparter var initiativtagerne til lørdagens ’kick-off’ i Rødding mere end tilfredse. Den store opbakning betyder, at man allerede nu har nået en trediedel af målet på 1,5 millioner.

Tallene talte for sig selv: Godt 300 fremmødte borgere, cirka 450 konsumerede pølser og 200 tegnede anparter, svarende til en halv million, det var et godt udkomme på lørdagens ’kick-off’ arrangement i Rødding lørdag eftermiddag.

Henning Vester, som er en af de fem i ejendomsgruppen, der har investeret deres egne penge i den tidligere brugsbygning med henblik på at få en købmandsbutik op at stå, var da også mere end godt tilfreds.

– Jeg er meget, men glædeligt, overrasket over, at så mange af de fremmødte tegnede anparter på stedet. Det havde jeg bestemt ikke forventet, fortæller han.

Opfordingen var ellers klar fra starten af arrangementet, som Henning Vester indledte med at skitsere forløbet og hvilke kriterier, der ligger til grund for en ny købmandsbutik.

– Min nabos søn på 21 år har allerede meddelt, at han vil købe to anparter, og vi har tilsagn fra et større boligselskab, som har flere lejeboliger i byen, om, at man er villig til at investere for 50.000 kroner anparter i projektet, så vi forventer, at I tegner et sted mellem de to størrelser, sagde han og blev mødt med latter fra forsamlingen.

Ægteparret Conny og Erling Jacobsen, Rødding, købte lørdag en anpart i den nye butik. ”Vi skal jo være sikre på , at her er en butik, når vi ikke kan køre bil længere”, lød ræsonnementet fra parret. Conny, som er barnefødt i Rødding mener i øvrigt, at man burde have lavet butikken om til en købmand for mange år siden. Foto: Gitte Hagsholm

Men købelysten var der, som nævnt, og kun få ønskede betænkningstid og tog dokumentet med sig hjem.

Fraflytter køber anpart

En borger fortalte til avisens udsendte, at hendes nabo var blevet ringet op af sønnen, som er flyttet væk og nu bor i København.

– Han bad sin mor om at købe en anpart for ham, fordi han ønsker, at når han kommer hjem til Rødding med sine børn, så skal de kunne gå i den lokale butik og købe en is, fortalte hun.

Anparter kan tegnes frem til 6. maj, hvor målet er at være oppe på de 1,5 millioner, der er brug for for at etablere forretningen, som skal drives af en selvstænding købmand; efter al sandsynlighed under Dagrofas  Min Købmand koncept. Efter lørdagens positive oplevelse er Henning Vester ikke i tvivl om, at det nok skal lykkes.

– Der er stor opbakning også fra erhvervslivet, så jeg er meget fortrøstningsfuld med, at vi kommer i mål, lyder meldingen.

I de kommende dage vil tegningspapiret blive delt rundt til samtlige husstande, så også de borgere, som ikke kunne være med lørdag, får mulighed for at tegne anparter.

Papiret kan kan afleveres i en til formålet opsat postkasse, som hænger ved siden af Postnords postkasse på den tidligere brugsbygning, der med borgernes velvilje snart bliver til en købmand.

Det store opbud af borgere til ‘kick-off’-arrangementet i lørdags kunne tydeligt aflæses i antallet af pølser, der blev langet ‘over disken’. Da de 300 indkøbte pølser var sluppet op, måtte man have en stafet til købmandsbutikkerne i Vammen og Løvel, hvor kølediskene blev tømt for at hente nye forsyninger til Rødding. Foto: Gitte Hagsholm

Kommentarer