Debat og politik

Kristian Pihl Lorentzen: Mennesket før systemet

Debatindlæg af Kristian Pihl Lorentzen. Medlem af Folketinget for Venstre.

Mette Nielsen (S) skriver her i avisen den 21. januar, at regeringens sundhedsreform vil gavne centraliseringen og svække demokratiet.

Med sundhedsreformen ønsker vi at forenkle den nuværende organisering med to politiske niveauer i stedet for tre, så vi kan spare på administrationen og dermed bruge flere ressourcer på patienterne.

Der er et stort behov for, at vi skaber en bedre sammenhæng og tryghed til gavn for patienterne i sundhedssystemet – i hele landet. For det er jo dybt utilfredsstillende, at patienternes behandlingsmuligheder varierer markant i forhold til, hvor i landet de befinder sig. Med den nye sundhedsreform er der i virkeligheden tale om en massiv decentralisering med styrkelse af den borgernære indsats.

I de 21 nye sundhedsfælleskaber, der oprettes, indgår der jo både borgmestre og udvalgsformænd fra landets 98 kommuner. Det sikrer i sig selv et lokaldemokratisk perspektiv på beslutningerne i det nære sundhedsvæsen.

Så jeg ved ikke, hvad Mette Nielsen mener, når hun siger, at vores nye reform er udemokratisk? Det er i grunden trist, at Socialdemokratiet vælger at fokusere på regionernes overlevelse i stedet for at fokusere på, hvordan patienterne kan modtage førsteklassesbehandling.

Lad os ikke reducere en meget vigtig sag til et spørgsmål om for eller imod regioner, men i stedet fokusere på at sætte mennesket før systemet!

Kommentarer