Viborg

Kristian Pihl Lorentzen: Overskudsvarme fra Foulum til Viborg

Arkivfoto

Debatindlæg af Kristian Pihl Lorentzen, MF og medlem af energipolitisk udvalg for Venstre.

Skatteankenævnet har i sidste uge afgjort, at der ikke skal betales høj afgift ved udnyttelse af de store mængder overskudsvarme fra det kommende Facebook datacenter i Odense.

Det er en god nyhed for Viborg. For umiddelbart må man gå ud fra, at en tilsvarende model er gangbar i forhold til overskudsvarme fra Apple til gavn for forbrugerne i Viborg.

Jeg ser meget frem til efterårets forhandlinger om en ny bred energiaftale, hvor udnyttelse af overskudsvarme fra virksomheder forventes at blive et af hovedtemaerne.

Også i den forbindelse er det et vigtigt mål at få fremtidssikret en effektiv, billig og miljøvenlig udnyttelse af de enorme mængder overskudsvarme fra Apple.

I det hele taget er det min klare holdning, at vi generelt skal styrke incitamenterne til udnyttelse af overskudsvarme fra virksomheder rundt i landets lokalsamfund.

Det er i hvert fald svært at forklare og forsvare brugen af rigtig mange penge på fremme af grønne energiløsninger samtidig med, at enorme mængder energi bogstaveligt talt blæses ud til gråspurvene.

Kommentarer