Debat og politik

Kristian Pihl Lorentzen: Vandet skal ledes væk!

Debatindlæg af Kristian Pihl Lorentzen. MF, transportordfører for Venstre. Medlem af Folketingets Præsidium

Den særdeles regnfulde sommer har sat sine tydelige spor i landskabet. Mange steder er vandløbene gået langt ud over deres bredder og terrænet er mange steder som en gennemvædet svamp. Marker, haver og kældre er oversvømmet på grund af alt for høj vandstand i åerne. Mange steder kan lystfiskere slet ikke komme ned til åerne for at kaste snøren i vandet, ligesom den rekreative nydelse af naturen langs vandløbene har fået et skud for boven. Det giver store tab for samfundet som helhed og for de ramte lodsejere i særdeleshed. Denne alvorlige situation understreger behovet for, at vi i løbet af 2018får gennemført en modernisering af vandløbsloven med øget fokus på vandløbenes evne til at lede vand til havet.

 Hidtil har der været meget ensidigt fokus på vandløbenes miljømæssige tilstand, hvilket er blevet brugt som argument for, at der ikke kan slås grøde eller oprenses aflejringer efter behov. Det har medført kraftigt øget vandstand, der har forsumpet terrænet langs mange vandløb. Naturligvis skal der tages hensyn til fauna og flora. Men dette hensyn kan ved hjælp af nye og intelligente løsninger sagtens gå hånd i hånd med det afgørende hensyn til bortledning af vandet. Hverken i kommunerne eller i Folketinget kan vi læne os tilbage os lade stå til. Der må og skal handles.

 Vi ser frem til, at der næste år kommer klare nationale retningslinjer for vandløbsvedligeholdelse, så kommunerne kommer ud af det nuværende dødvande, der ofte hersker på området. Der skal laves en liste med en bred vifte af virkemidler, der kan bruges til lokale løsninger, når vandet stiger. Herunder intelligent grødeskæring, oprensning af ”propper” og nedfaldne brinker og – i visse tilfælde – fjernelse af grødens rødder. Dertil kommer et virkemiddel med etablering af planlagte vådområder, hvor der i så fald skal ydes fuld kompensation til lodsejerne.

 Vi ser frem til en god dialog med alle relevante parter om at nå målet om, at vandet skal ledes mere effektivt ud i havet, så samfundet slipper for tab og snigende forsumpning af vores landskab

Kommentarer