Viborg

Lokale erhvervsfolk lancerer ny kapitalfond

Direktør i Viborgegnens Erhvervsråd, Henrik Hansen. Foto: Viborgegnens Erhvervsråd

Op mod 30 erhvervsfolk har i fællesskab indskudt 23 millioner kroner i et nyt selskab, der har til formål at investere såvel penge som erhvervsmæssige kompetencer i ambitiøse virksomheder og iværksættere. Investor Hub Viborg er navnet på det nye selskab.

Formålet er dels at skabe et godt afkast for investorerne dels at ”give noget tilbage” til Viborg, så den stejle vækstkurve i Viborg kan fortsætte de kommende år.

– Ved at aktivere både risikovillig kapital og et massivt, erhvervsmæssigt netværk, kan vi skabe nye succeser og dermed nye jobs i området, udtaler formanden for Investor Hub Viborg A/S, Torben Lindblad Christensen, der ejer Viborg-virksomheden Tefcold.

En anden af investorerne, Asger Brøndum, har indvilget i at varetage direktørposten i det nye selskab, indtil en permanent direktør er på plads. Han ser også store perspektiver i den nye kapitalfond.

– Med Investor Hub Viborg sætter vi ambitionsniveauet højt, og vi tror på, at vi i dette fællesskab kan lykkes med at sætte Viborg endnu mere på landkortet som en attraktiv erhvervskommune, samtidig med at vi skaber en god forretning for investorerne, lyder vurderingen.

Investor Hub Viborg satser på at investere i 10-12 virksomheder og iværksættere over de nærmeste år, og målgruppen er mindre virksomheder, der med indskud af såkaldte ”kloge penge”, kan løfte deres potentiale markant.

Hvis initiativet er succesfuldt, har flere af investorerne tilkendegivet, at de er klar med flere penge til Investor Hub Viborg 2 på et senere tidspunkt.

Viborgegnens Erhvervsråd har arbejdet på konceptet et halvt års tid, og derfor er det en tilfreds direktør, der fortæller om initiativet.

– Investor Hub Viborg sætter helt nye standarder for lokale erhvervsfremme. I en tid hvor opgaven med at fremme erhvervslivet centraliseres mere og mere i nationale og tværkommunale institutioner, så er det fantastisk at se, hvordan et lokalt erhvervsråd kan alliere sig med en bred kreds af private erhvervsfolk og skabe et unikt tilbud til virksomheder og iværksættere, udtaler erhvervsdirektør i Viborgegnens Erhvervsråd, Henrik Hansen.

Kommentarer