Bjerringbro

Naturfond: Oversøgning efter naturmillioner

Foto: Den Danske Naturfond

Naturfond har fået ansøgninger på i alt 57 millioner kroner i pulje på 15 millioner kroner.

– En flot stigning i antal ansøgere til Naturfondens særlige pulje for lokale naturindsatser vidner om en fortsat stor opbakning til at sikre dansk natur i hele landet.

Sådan lyder det fra Den Danske Naturfond, som Villum Fonden, Aage V. Jensen Fonden og staten sammen står bag.

72 ansøgninger om i alt 57 millioner kroner er det blevet til i år – og puljen er på 15 millioner kroner, så der er rift om midlerne.

Sidste år var også en del landboforeninger og landmænd med til at søge midler.

Frem mod den 23. marts vil der blive udvalgt en række ansøgere, der går videre til 2. ansøgningsrunde. Øvrige ansøgere vil modtage et afslag.

I 2016 fik en tilsvarende pulje 60 ansøgninger, hvor der i alt blev søgt om 35 millioner kroner.

Ligesom sidst kommer ansøgningerne fra det meste af landet og dækker blandt andet over projekter med naturgenopretning, naturpleje og beskyttelse af eksempelvis overdrev, enge, skove, strand- og rigkær, vådområder, søer og vandløb.

Kommentarer