Skjern

Nørresø Børnepension lukker

Otte børn, der i en årrække har set Nørresø Børnepension som et hjem, skal der nu findes et nyt sted til. Foto: Nørresø Børnepension

Fremtiden for de otte børn, der bor på den selvejende institution Nørresø Børnepension, som lukker i 2017, har første prioritet. Det er både Viborg Kommune og Nørresø Børnepensions bestyrelse enige om.

I løbet af 2017 lukker den selvejende institution Nørresø Børnepension. Det har institutionens bestyrelse besluttet. Baggrunden for beslutningen er, at Viborg Kommune opsiger sin driftsoverenskomst med stedet.

Opsigelsen sker, fordi Viborg Kommune kun har otte børn boende på institutionen. Samtidigt har kommunen ikke umiddelbart behov for flere pladser i fremtiden til børn i den målgruppe, som Nørresø Børnepension retter sig mod. Derfor er det for dyrt for kommunen fortsat at have en driftsoverenskomst med den selvejende institution.

Finde gode løsninger

Lukningen betyder, at Viborg Kommune skal finde et nyt hjem til de otte børn, som kommunen har boende der.

– Viborg Kommune har en stor forståelse for, at det kan være svært for børnene at skulle flytte fra det, der for flere af dem, har været deres hjem gennem en årrække. Vi vil bestræbe os på at finde gode løsninger så hurtigt som muligt, fortæller Ole Elbæk, Viborg Kommunes familie- og rådgivningschef.

Hele mønstret for anbringelser har i de senere år ændret sig. Dette gælder for Viborg Kommune, ligesom det også er en national tendens. Det betyder, at der ikke er brug for institutionspladser i samme omfang som tidligere. Viborg Kommune bestræber sig fremover på, at børn så vidt muligt skal være i en netværksfamilie eller en plejefamilie. Dette er ikke ensbetydende med, at der ikke vil blive anbragt børn i institutioner fremover, men det vil sandsynligvis ikke ske i samme omfang som tidligere.

Flere årsager

Bestyrelsesformand for Nørresø Børnepension Marianne Koch siger i forbindelse med lukningen:

– Det er med stor vemod fra bestyrelsens side, at der ikke er nogen anden mulighed end lukning af Nørresø Børnepension. Mest af alt for de børn der nu skal rykkes op fra det sted, hvor de har fundet ro. Der er dog ikke nogen anden mulighed, da der er flere faktorer, der gør, at huset ikke længere kan udfylde sin opgave. Anbringelsespolitiken er som ovenfor nævnt den vigtigste årsag, men også huset i sig selv har vist sig at være for ufleksibelt til at rumme de nye opgaver, der kunne komme. Institutionsstørrelsen er heller ikke økonomisk rentabel mere. Vi håber, at vi har givet børnene noget godt med fra deres tid på Nørresø Børnepension – et andet sted end hjemme – som vi kalder det, og ønsker dem alle alt godt for fremtiden.

Samarbejde om bedste løsning

Viborg Kommune og Nørresø Børnepension, der er organiseret under paraplyorganisationen Jysk Børneforsorg, som driver opholdssteder rundt om i landet, har haft flere drøftelser om alternative løsninger til lukning. Men de tre parter blev enige om, at opsigelsen af driftsoverenskomsten og en lukning er det eneste rigtige.

Viborg Kommune, Nørresø Børnepension og Jysk Børneforsorg ønsker at samarbejde om at finde den bedste løsning for både børn, forældre og personale, så lukningen kommer til at ske på en ordentlig måde for alle. Alle børnene og deres familie samt personale er orienteret.

Kommentarer