Viborg

Ny affaldsordning med bedre sortering starter i april

Viborg Kommune indfører i foråret en ny affaldsordning i hele kommunen, som blandt andet betyder, at affaldet skal sorteres i fem typer i nye beholdere. Foto: Viborg Kommune

Nu bliver det lettere at sortere sit husholdningsaffald, så det kan genanvendes til gavn for miljøet. I foråret indfører Viborg Kommune en ny affaldsordning i hele kommunen, som blandt andet betyder, at alle skal sortere deres affald i fem typer i nye beholdere.

Borgerne i Viborg Kommune er i de senere år blevet bedre til sortere deres affald, så det kan genanvendes. Men det kan – og skal – blive endnu bedre, lyder meldingen fra . Blandt andet derfor indfører Viborg Kommune nu en ny affaldsordning, som indebærer, at alle skal sortere deres affald i fem forskellige typer. Affaldet skal sorteres i nye affaldsbeholdere af plast. De brune papirsække, som mange bruger i dag, udgår helt.

– I øjeblikket bliver omkring 30 procent af alt affald fra kommunens borgere genanvendt. Målet er, at vi i 2022 når op på at genanvende 50 procent, så vi lever op til den nationale ressourcestrategi, som Folketinget har vedtaget, siger Stine Damborg, der er formand for Klima- og Miljøudvalget i Viborg Kommune.

Investering i fremtiden

Den nye affaldsordning gør affaldssortering langt mere tilgængelig for alle borgere end i dag.

– Alt i alt investerer Viborg Kommune omkring 34 millioner kroner i de nye affaldsbeholdere til borgerne. Det er kommunens hidtil største enkeltinvestering inden for affaldshåndtering og vil udgøre et væsentligt bidrag til at forbedre miljøet og sikre vores natur.

Erfaringerne fra kommuner, der allerede har indført lignende ordninger, viser, at borgerne generelt er glade for den nye måde at håndtere affaldet på, siger Stine Damborg.

Udover bedre affaldssortering til gavn for miljøet, giver den nye affaldsordning også et bedre arbejdsmiljø for skraldemændene. Fremover undgår de blandt andet de tunge løft af affaldssække.

FAKTA om den nye affaldsordning

Mere sortering
Alle borgere skal fremover sortere affaldet i fem typer:

  • Madaffald, der vil blive brugt til produktion af biogas.
  • Restaffald til forbrænding.
  • Papir til genanvendelse.
  • Metal, glas og hård plast til genanvendelse.
  • Batterier til behandling og genvinding. Batterierne lægges i en klar pose ovenpå låget af affaldsbeholderen med restaffald.

Nye affaldsbeholdere
Alle husstande med egen affaldsløsning får som minimum to beholdere.
Størrelsen på de nye beholdere svarer til den mængde affald husstanden producerer i dag.

Der tilbydes fire forskellige typer beholdere: 240 liter – to-delt med rum til to typer affald, 240 liter – et rum, 400 liter – et rum, samt 660 liter med et rum.

De nye, mørkegrå affaldsbeholdere, er lavet af solidt plast.

Udrulning sker områdevis
Fra april og cirka tre måneder frem bliver cirka 80.000 affaldsbeholdere leveret områdevis til omkring 35.000 husstande rundt i hele Viborg Kommune. Senere kommer den udvidede sorteringsløsning også til borgere, der i dag ikke får tømt dagrenovationsbeholdere af Revas samt borgere, der har undergrundscontainere eller bor i områder med særlige fælles affaldsløsning.

Tømning hver 2. uge
I dag får mange hentet deres affald en gang om ugen. Det bliver ikke nødvendigt med de nye beholdere af plast. Affaldsbeholdere med madaffald og restaffald bliver tømt hver anden uge, mens beholdere med affald til genanvendelse bliver tømt hver fjerde uge.

Affaldsbeholdere ud til skel
En anden ændring er, at den enkelte husstand selv skal sørge for, at affaldsbeholderne er placeret ved skel på tømningsdagen. De nye beholdere er lette at flytte, hvis de normalt er placeret et andet sted på grunden.

Hvis man ønsker, mod merbetaling, at beholderen skal stå længere inde på grunden, kan man læse om vilkår, priser og tilmelding på www.revas.dk.

I tilfælde af at der er dårlig eller ingen belysning – for eksempel ude på landet – kan man rekvirere nogle særlige reflekser hos Revas.

Information om den nye affaldsordning

I de kommende uger udsender Viborg Kommune generel information om den nye affaldsordning til alle husstande via Digital Post. De enkelte husstande får desuden konkret information og vejledning via Digital Post, i forbindelse med opstart i netop deres område.

Se Revvas’ film om den nye sorteringsordning her:

Kommentarer