Viborg

Ny direktør for Børn & Unge i Viborg Kommune

1. januar 2019 overtager Søren Aakjær jobbet som ny direktør for Børn & Unge i Viborg Kommune. Foto: Claus Peter Hastrup

Viborg Kommune har ansat Søren Aakjær som ny direktør for området Børn & Unge fra den 1. januar 2019.

Søren Aakjær kommer fra en stilling som konstitueret direktør for Børn og Unge i Aarhus Kommune, hvor han siden 2013 har været ansat som forvaltningschef i to forskellige stillinger. Han er oprindeligt uddannet lærer og har siden videreuddannet sig på forskellige lederuddannelser.

Søren Aakjær er valgt blandt i alt 27 ansøgere. Han indtræder i Viborg Kommunes direktion og bliver dermed en del af den samlede ledelse af Viborg Kommune.

Privat bor 40-årige Søren Aakjær i Hornslet, nord for Aarhus, sammen med sin hustru og tre hjemmeboende børn.

– Den nye direktør skal stå i spidsen for en fortsat udvikling af Viborg Kommunes børne- og ungeområde og medvirke til at skabe værdi, resultater og en endnu bedre sammenhæng på hele 0-18 årsområdet, siger borgmester Ulrik Wilbek.

– Jeg ser frem til at samarbejde med Søren Aakjær. Vi får en erfaren, dynamisk og dygtig direktør, der har stor indsigt i området, og som vil kunne byde ind med nye vinkler på de opgaver, kommunen står over for ­- herunder at medvirke til tværgående, sammenhængende løsninger for hele Viborg Kommune, slutter borgmesteren.

Søren Aakjær overtager stillingen som direktør efter Hans Henrik Gaardsøe, der går på pension efter 13 år som direktør i Viborg Kommune.

Kommentarer