Bjerringbro

Nye støttekroner fra Landdistriktspuljen

Arkivfoto

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har fastlagt fordelingen af Landdistriktspuljens midler og åbnede den 15. januar for årets første ansøgningsrunde.

Der er i denne omgang afsat 2,5 millioner kroner til at støtte projekter, der kan sikre og forbedre levevilkårene i de 27 små øsamfund.

5,4 millioner kroner er målrettet forsøgsprojekter, der kan fremme beskæftigelse, erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning eller lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne. Heraf prioriteres 2/3 af midlerne inden for temaet ”Nye veje til service, erhverv og velfærd – afprøvning af nye samarbejdsformer mellem erhvervsliv, civilsamfund og offentlige aktører”.

Til forsknings- og informationsprojekter, der belyser landdistrikternes udviklingsvilkår og informerer om udviklingsmulighederne i landdistrikterne, er der afsat 3 millioner kroner til projekter inden for temaet ”Fremtidens arbejdsmarked i landdistriktsperspektiv”.

Ansøgninger skal være Erhvervsstyrelsen i hænde inden 15. marts kl. 12.00

Læs om støttemulighederne på livogland.dk.

Ny pulje til sommer

Landdistriktspuljens anden ansøgningsrunde vil åbne til sommer og få ansøgningsfrist i efteråret. Anden runde vil indbyde til ansøgninger om støtte til forsøgsprojekter og projekter på de små øer.

Kommentarer