Tjele

Nye udstykninger i Tjele området

Debatindlæg af Birthe Harritz (S), Byrådsmedlem

Hvert år planlægges der for et stort antal byggegrunde i Viborg Kommune, private såvel som kommunale.

Tre af de aktuelle udstykninger i Tjele området ligger i Løvel, Rødding og Ørum.

På Gl. Røddingvej i Løvel vil Boligselskabet Viborg opføre 8 boliger, boligerne forventes at blive i 1 plan og på ca. 100 m2.

Udstykningen i Rødding er en privat udstykning på Korsbakken – nord for vejen.

Området ønskes anvendt til tæt-lav og åben-lav boliger, der ikke tænkes udformet som et traditionelt boligkvarter. Boligerne ønskes udformet af buestykker sammensat på forskellig vis, der integreres og bygges i landskabet, så det indgår som en del af terrænet. Bebyggelsen vil få en grad af bæredygtighed, hvor der bl.a. ønskes grønne tage på alle boliger og grønne permeable belægninger på veje og stier.

I Ørum er der tale om 14 kommunale grunde i umiddelbar nærhed af Ørum skole, hvor også den kommende børnehave kommer til at ligge.

Det er godt at der er nye grunde på vej i Ørum, for salget af de grunde, der for et års tid siden blev sat til salg på Fyrrevej ved Veldsvej går strygene. To huse er allerede færdigopførte og familierne er flyttet ind, 4 huse er under opførelse og 2 andre grunde er solgt. Der er kun to grunde og en storparcel tilbage.

 

Kommentarer