Viborg

Pas på: Sønder Rind, Rindsholm, Vinkel, Bruunshåb og Tapdrup!

Debatindlæg af Mette Nielsen (S), Folketingskandidat, Byrådsmedlem og Formand for Landdistriktsudvalget i Viborg Kommune

For mange af os der bor og lever i Viborg Kommune, så har det længe været klart, at det er vigtigt både med en udbygning af rute 26 mellem Århus og Viborg og en ny midtjysk motorvej (Hærvejsmotorvejen).

Socialdemokratiet har netop lanceret et infrastrukturudspil, og det betyder, at de øvrige partier nu må tage stilling til, om de vil være med til at realisere planerne. Det er selvfølgelig vigtigt med et bredt samarbejde, fordi infrastrukturudspillet stikker sig langt ud i fremtiden og berører mange dele af Danmark. Socialdemokratiet vil afsætte 70 milliarder kroner til infrastruktur over de kommende år.

Hvad skal det gøre godt for?

En god og moderne infrastruktur er af afgørende betydning for danske virksomheders konkurrenceevne. Vi skal huske på, at jo bedre det går for virksomhederne, des flere skatteindtægter får vi, og des flere penge kommer der i ”den fælles kasse via skatteindtægterne”, og det betyder, at der er flere penge til vores fælles velfærd: Gode forhold for børn, unge, ældre, mennesker med særlige behov og udfordringer!

Derudover er det vigtigt, med en ny og langsigtet infrastrukturplan, der tilgodeser både vejtrafik og kollektiv trafik, og som sikrer Danmark i balance.

For mig er det vigtigt!

I forhold til en eventuel østlig linjeføring af ”Hærvejsmotorvejen” så er det vigtigt for mig, at den kommer i en rimelig afstand til følgende 5 byer: Sønder Rind, Rindsholm, Vinkel, Bruunshåb og Tapdrup, for ikke at ødelægge sammenhængskraften, skoledistriktet (så der er ”nok” børn til, at skolerne kan drives og børns venskaber kan bevares), at støjgenerne trækkes længere mod øst således, at byerne kan udvikle sig helt efter Viborg kommunes nye styringsmodel – hvor byrådet har besluttet, at byer og lokalområder, hvor der bor over 200 mennesker skal kunne vækste, blive større, mere levedygtige på den lange bane og forblive attraktive!

Kommentarer