Viborg

Premiere på animationsfilm som skal hjælpe ordblinde

Stillbillede fra filmen Ordblindhed –sammen kæmper vi for dine drømme

Børn og unge får lettere ved at forstå mulighederne og udfordringerne som ordblind med en ny animationsfilm, som Viborg Kommune har lavet i samarbejde med Syddjurs Kommune, Mariagerfjord Kommune, Herning Kommune, Aarhus Kommune og Ordblindeforeningen. Filmen blev lanceret i dag ved et større arrangement på Viborg Rådhus.

Når et ungt menneske lige har fået at vide, at det er ordblindt, kan det være svært at overskue, hvad det betyder – både her og nu og for fremtidsdrømmene. Men en helt ny animationsfilm, “Ordblindhed – Sammen kæmper vi for dine drømme,” vil gøre det lettere at forstå, hvad der venter ordblinde børn og unge.

Initiativet til animationsfilmen tog Viborg Kommune sidste år. Syddjurs Kommune, Mariagerfjord Kommune, Herning Kommune, Aarhus Kommune og Ordblindeforeningen syntes idéen var god, så de valgte at indgå et samarbejde om filmen.

Gå efter drømmen

– Med filmen ønsker vi på en let forståelig måde at fortælle, hvad ordblindhed er. Samtidig fortæller vi, at med hårdt arbejde, solid støtte fra alle voksne og med brug af alle de gode digitale værktøjer, der er til rådighed i dag, behøver ingen at lade sig bremse af ordblindhed, siger Lenette Krathmann Jensen, projektleder og lærings- og læsekonsulent, PPL i Viborg Kommune og tilføjer:

– Ordblinde kan og skal også gå efter deres drømme.

Bryder tabu

Filmen varer to minutter og henvender sig til børn og unge fra 3. klasse og op samt deres forældre.

Den fortæller i både billeder og tale i et sprog, som alle kan forstå. Derfor er filmen også oplagt at bruge til at nedbryde tabuer, og i skolen kan den være et godt redskab til at forklare klassekammeraterne, hvad det vil sige at være ordblind.

Hos Ordblindeforeningen er de også glade for filmen og dens budskab.

– For mig er det vigtigt, både personligt og som næstformand i Ordblindeforeningen, at børn og unge får viden om de muligheder for støtte, der er, og at de ikke mister troen på, at de kan tage en uddannelse. Det synes jeg, at filmen bidrager til. Den fortæller desuden, hvilken vigtig rolle de digitale hjælpemidler spiller, fortæller Christian Bock.

Filmen bliver tilgængelig på dansk, engelsk, arabisk, somalisk, polsk og tyrkisk.

Premiere i Viborg

De fem kommuner og Ordblindeforeningen havde i dag inviteret til premiere på filmen på Viborg Rådhus. Viborg Kommunes borgmester Ulrik Wilbek bød blandt andet velkommen til skoledirektører, skolechefer, læsekonsulenter og politikere fra de deltagende kommuner samt en række ordblindebørn og deres forældre.

Inden filmen blev vist, fortalte næstformand i Ordblindeforeningen, Christian Bock, om sine egne erfaringer som ordblind. Programmet sluttede med en række unge ordblinde børn reflekterede over filmen og deres drømme for fremtiden.

Filmen er produceret af Animationsfirmaet Ox and Bird i Viborg.

Fakta om ordblindhed

Ordblindhed er en international diagnose, der rammer mellem 3 og 7 procent. Ordblinde har specifikke læse- og stavevanskeligheder, fordi de har svært ved at forbinde bogstaver med deres lyde. (Kilde: Ordblindetesten /Undervisningsministeriet)

Mange ordblinde når ikke i mål med uddannelse, de får dårligere karakterer i alle fag og flere falder fra undervejs i uddannelsessystemet. (Kilde: Egmont Fonden, rapport 2018)

I 2014 modtog cirka 8 procent af eleverne i grundskolen særlig støtte på grund af store læsestavevanskeligheder. Det svarer til godt 50.000 elever, hvoraf ordblinde er langt den største gruppe. (Kilde: Egmont Fonden, rapport 2018)

Kommentarer