Rødding

Rødding Lokalråd tænker ud af boksen

20 personer var tirsdag 4. april samlet i Arken i Rødding for at debattere Lokalrådets fremtid. På billedet fremlægger Niels Vinderslev Bjerregaard forslaget til nye vedtægter. Fremsendt foto

Rødding Lokalråd har ændret foreningens vedtægter, så byens borgere i højere grad kan tage del i rådets arbejde.

Tirsdag den 4. april afholdt Rødding Lokalråd årets Repræsentantskabsmøde, hvor der blandt andet var et forslag til nye vedtægter på dagsordenen.

– De nye vedtægter skal bane vejen for en langt større inddragelse af borgerne i Rødding, samtidig med at byens foreninger får en bedre mulighed for at koordinere deres aktiviteter, og indgå i konstruktive samarbejder på kryds og tværs, siger Niels V. Bjerregaard, der har været med til at udforme de nye vedtægter.

Vedtægterne, der blev vedtaget med få rettelser, giver borgere i Rødding mulighed for at melde sig direkte ind i Lokalrådet, hvor man før skulle være repræsenteret af en forening, og det vil skabe større ejerskab, mere åbenhed og dermed også engagere flere borgere i Lokalrådet.

Vedtægtsændringer modtaget positivt

20 personer deltog i mødet tirsdag aften, og det signalerer en vis interesse fra Rødding-borgerne, vurderer den nyvalgte bestyrelse, som har ambitioner om at fastholde og drage nytte af det engagement.

– Vi har forsøgt at tænke anderledes omkring Lokalrådet og de input vi har fået i processen (der blev skudt i gang med en workshop for alle foreningsformænd i byen allerede i efteråret). Det har resulteret i at vi forsøger at åbne bestyrelsesmøderne for medlemmerne, så alle kan indgå i debatterne og være med til at udvikle Rødding og Omegn. Det bliver spændende at se, om forsøget vil lykkes, siger Karin Rye Riddermann, der også har været med til at stille forslaget om de nye vedtægter.

Ny bestyrelse

Den nye bestyrelse i Rødding Lokalråd består af Niels V. Bjerregaard (formand), Trine Svenstrup Kinch, Kim Bloch, Karin Riddermann og Martin B. Nielsen, mens Finn Steenbjerg Larsen og Marie Svenstrup blev valgt som suppleanter.

Bestyrelsen fastlægger nu sin forretningsorden, og indkalder derefter til første bestyrelsesmøde, hvor man håber at se mange enkeltpersoner og repræsentanter for byens foreninger.

Kommentarer