Rødkærsbro

Rødkærsbro kåret som ‘Årets Lokalområde 2019’

De lokale spejdere i Rødkærsbro benytter ofte de grønne områder ved det nye aktivitetsområde. Foto: Viborg Kommune

I dag jubler borgerne i Rødkærsbro. Byen er her til morgen – i en livetransmission på Radio Viborg – blevet kåret som Årets Lokalområde 2019 i Viborg Kommune. Løvskal, Klejtrup og Bjerregrav deler en flot andenplads. 

Landdistriktsudvalget traf beslutningen om at tildele Rødkærsbro titlen som Årets Lokalområde 2019 efter en besøgsrunde søndag den 1. september, hvor borgerne i de fire nominerede byer – Rødkærsbro, Løvskal, Klejtrup, og Bjerregrav – havde lagt et stort stykke arbejde i at præsentere deres bys kvaliteter på bedste vis.

Temaet for konkurrencen var i år ”Vækst og nye tilflyttere”. De mange, forskellige initiativer gjorde et stort indtryk, og det var ikke nogen nem opgave for dommerkomitéen at udpege en vinder. Valget faldt dog til sidst på Rødkærsbro, og næstformand for Landdistriktsudvalget, Martin Sanderhoff, begrunder her valget:

– I Rødkærsbro oplevede vi et sammenhold på tværs af foreninger, som er usædvanligt for en by af Rødkærsbros størrelse. Alle arbejder nu sammen om at styrke grundlaget for, at nye tilflyttere får øje på og lyst til at bo i byen. Vi ser en by, der har fundet ind til kernen af, hvad lige præcis de har at tilbyde borgerne og de formår at komme ud med deres fortælling. Dette viser sig også i en vækst i indbyggertal på 6,8 % over de sidste 5 år. Der er ingen tvivl om at områdefornyelsen i Rødkærsbro, har haft stor positiv betydning for byens udvikling og har mobiliseret mange nye frivillige kræfter. Vi ser en by der hænger sammen og som samtidig har ideer til, hvordan byen i endnu højere grad kan åbnes op, så både nuværende og potentielle tilflyttere bedre kan få øje på byens mange kvaliteter. 

Fire inspirerende besøg

I Rødkærsbro blev udvalget bl.a. præsenteret for det nye aktivitetsområde omkring hallen og skolen og blev i tog kørt rundt i stationsbyen, mens lokale guides fortalte om byens mange tilbud og nye initiativer. 

På Løvskal-egnen besøgte udvalget et område, som på tværs af landsbyer har et unikt samarbejde om institutioner og tilbud til områdets børn med udgangspunkt i Nørreåbørnehus, Nørreåskolen og Team Nørreå. Udvalget var imponeret over det frivillige arbejde og vilje til at tænke på tværs.

Herefter gik turen til Klejtrup, hvor udvalget fik indblik i projekter, eksempelvis en ny spejderhytte og friluftsbad, som kan lykkes i en mindre by, hvor ihærdighed og gå-på-mod er kendetegnet for byens borgere. Byens skole formår også i høj grad at engagere forældrene i skolens værdigrundlag og udvikling, og var et naturligt afslutningssted for besøget, hvor en lang række foreninger og borgere var tilstede.

Under besøget i Bjerregrav gik turen bl.a. til Nordskoven og de mange tiltag her, som skal bidrage til øget tilflytning. De blev også præsenteret for, hvordan tilflyttere inviteres ind og fastholdes i det stærke sammenhold i byen. Udvalget hørte også bevæggrundene for at flytte til netop Bjerregrav fra nogle af byens tilflyttere. I byen støtter man op om hinanden, både mellem foreninger og mellem foreninger og erhverv. Igen sluttede besøget på byens skole, med mange fremmødte borgere i alle aldre. 

Martin Sanderhoff siger om det samlede indtryk efter besøgsrunden til de fire byer:

– Vi har i Landdistriktsudvalget ønsket at sætte spotlys på de mange forskellige initiativer som lokalområderne har iværksat for at skabe vækst. Det var både opløftede og meget inspirerende for os i Landdistriktsudvalget selv at komme ud og opleve, hvor meget byerne formår at skabe af aktiviteter og tiltag, som kan være med til at tiltrække nye tilflyttere. Vi håber samtidig at konkurrencen kan være med til at inspirere andre byer til at tænke mere i, hvad de kan gøre, hvis de ønsker nye tilflyttere. Med temaet ”vækst og nye tilflyttere” ønsker vi at anerkende det store engagement og ansvar, som de fire byer udviser, og vi er meget imponerede over deres indsats.

Præmieoverrækkelse

Alle fire områder modtager en pengepræmie, der skal anvendes til almennyttige formål i lokalområdet. Rødkærsbro løber med førstepræmien på 50.000 kroner, mens Løvskal, Klejtrup og Bjerregrav hver får 25.000 kroner.

Den officielle overrækkelse af prisen Årets Lokalområde 2019 finder sted lørdag den 7. september 2019, klokken 10.30 i Rødkærsbro. Repræsentanter for de tre øvrige lokalområder får samtidig overrakt deres præmier.

Kommentarer