Ørum

Sogneaften med foredrag om Cambodia i Ørum

Telmpelbyen Angkor Wat er verdens ottende vidunder. Den og meget andet om Cambodia kan man høre om til Sogneaften i konfirmandstuen, Ørum præstegard onsdag 25. september. Privatfoto

Menighedsrådet for Ørum – Viskum – Vejrum kirker inviterer til sogneaften, hvor Hanna og Richard Ammitzbøll, Hammershøj, tager deltagerne med på en kulturel og historisk rejse til Cambodia.

På onsdag 25. september kan man komme med på en spændende rejse til Cambodia, når ægteparret Hanna og Richard Ammitzbøll fortæller om deres besøg i landet, som rummer en stor kulturarv i form af tempelbyen Angkor Wat, der har status som verdens ottende vidunder, men landet har også en sort plet i historien med De Røde Khemeres folkemord for over 40 år siden.

Hanna og Richard Ammitz besøgte Cambodia første gang i 2000. Dengang for at besøge nogle venner, som var i landet sammen med Danmission. Her arbejdede man på at finde løsninger på det fattige folks problemer, der først og fremmest handlede om vand; der var enten for lidt (tørke) eller for meget (oversvømmelser).

I år 2007 drog ægteparret selv afsted med Danmission i en periode til samme område for at se, hvordan indsatsen havde hjulpet  i området.

I 2017 var Hanna og Richard Ammitzbøll igen en tur til Cambodia. Denne gang på en famileferie, men turen gik alligevel forbi de områder, parret tidligere havde besøgt.

Til sogneaftenen 25. september vil parret tage deltagerne med på en rejse til Cambodia, hvor de både vil fortælle om de projekter, blandt andre Danmission kører for at højne levestandarden blandt  de ludfattige cambodianere.

Ægteparret vil også komme ind på nogle de historiske og politiske faktorer, som har være med til at præge landet.

Endelig kommer man jo ikke uden om, at Cambodia huser verdens ottende vidunder, tempelbyen Angkor Wat, som Hanna og Richard Ammitzbøll også vil fortælle om.

Det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig.

Kommentarer