Viborg by

Tinghallen A/S i Viborg kom ud af 2018 i fin form

Flere og flere vælger at holde deres møder og fester i BDO Lounge, som driftsmæssigt er en del af Tinghallen A/S, siger adm. direktør Claus Donslund, her fotograferet i BDO Lounge, mens renoveringsarbejdet var i fuld gang. Pressefoto

Selv om Tinghallen på grund af ombygning har været lukket i otte måneder i 2018, har der for flere nøgletal været fremgang.

2018 blev et rigtig fornuftigt år for Tinghallen A/S i Viborg, der ud over Tinghallen også driver BDO Lounge.  På grund af ombygning har Tinghallen været lukket i otte af årets 12 måneder, og på trods af dette blev 2018 et år med fremgang for flere nøgletal.

– Alt imens vi glæder os over, at den nye, flotte, større og mere publikumsvenlige udgave af Tinghallen skyder op, kan vi med glæde og stolthed konstatere, at vi i 2018 både gik frem i det samlede antal arrangementer og i antallet af kulturarrangementer, ligesom der også var en stigning i antallet af møder og fester. Samtidig lykkedes det os at fastholde omfanget af kultursponsorater, oplyser adm. direktør Claus Donslund.

Fremgang på 18 procent

Det samlede antal arrangementer steg fra 605 i 2017 til 715 i 2018. En fremgang på hele 18 procent, som tilskrives brugen af BDO Lounge, der er blevet gennemgribende renoveret og fornyet for et større millionbeløb, som Tinghallen A/S selv finansierer. Antallet af kulturarrangementer gik op fra 83 til 86. Det samlede antal gæster faldt en anelse – fra 153.000 i 2017 til 150.000 i 2018.

– Tinghallen A/S havde markant fremgang i 2015, 2016 og 2017. Den 5. maj 2018 havde vi det sidste arrangement i den “gamle” Tinghallen, inden håndværkerne gik i gang med at rive hallen ned og forberede byggeriet af Tinghallen i ny udgave. I mere end halvdelen af året har vi således ikke kunnet gennemføre arrangementer i Tinghallens regi, og på den baggrund havde vi forventet en generel tilbagegang. Dette er ikke sket. Det er bemærkelsesværdigt, situationen taget i betragtning – og noget, som vi både er fantastisk glade for og helt ærligt også ret stolte af.

Flere møder og mere fest

– Den meget markante fremgang i antallet af arrangementer hænger primært sammen med, at vi efter renoveringen og moderniseringen af BDO Lounge for alvor har holdt vores indtog på møde- og festmarkedet og satset meget bevidst på dette forretningsområde, der også har haft en flot vækst.

– Desuden har vi til gensidig gavn kunnet placere kulturarrangementer på andre lokationer  som for eksempel Paletten, Vibocold Arena og Viborg Teater, så vi også i 2018 har kunnet tilbyde vores mange  trofaste kunder et bredt udvalg af koncerter, shows, foredrag og standup.

Stor tak til kulturpartnerne

Claus Donslund retter en stor tak til Tinghallens mere end 100 kulturpartnere.

– I betragtning af, at det i mere end et halvt år ikke har været muligt at gennemføre arrangementer i Tinghallen, havde vi nok indstillet os på en vis nedgang i omfanget af kultursponsorater. Men sådan er det glædeligvis ikke gået, idet det er lykkedes at fastholde det flotte niveau fra 2017.

– Denne opbakning fra vores mange kulturpartnere er særdeles vigtig og et dejligt skulderklap, som alle i og omkring Tinghallen er meget glade og taknemmelige for. Vi lover, at vi også her i det nye år vil pukle som små heste for at leve op til denne tillid, lover Claus Donslund, der ser frem til at forelægge det samlede 2018-regnskab ved Tinghallens generalforsamling tirsdag den 19. marts 2019.

Claus Donslund uddeler samtidig roser til Tinghallens medarbejderstab.

– Under fysisk svære vilkår, blandt andet affødt af, at vores arrangementer er foregået på forskellige lokationer, har vores dygtige, flittige og fleksible medarbejdere ydet en meget dedikeret indsats, som er imponerende, lyder de rosende ord fra chefen.

Kommentarer