Foulum

Tung trafik en belastning for borgere på Foulumdalvej

Foulumdalvej, her markeret med gult, bliver ofte brugt som smutvej – også af landbrugsmaskiner og lastbiler. Beboerne på vejen er belastet af støj og rystelser fra den tunge trafik. I morgen onsdag skal Teknisk udvalg behandle sagen. Foto: Google Map

Teknisk forvaltning i Viborg har på foranledning af Birthe Harritz (S) undersøgt, om der er belæg for at forbyde tung trafik på Foulumdalvej. I morgen onsdag 27. februar skal teknisk udvalg tage stilling til sagen.

Medlem af teknisk udvalg, Birthe Harritz, bad på udvalgets møde 28. november sidste år om, at forvaltningen undersøgte muligheden for at forbyde gennemkørsel af tung trafik på Foulumdalvej, der løber mellem Hobro Landevej og Tjele Møllevej.

Begrundelsen er, at de få borgere, der bor på vejen er meget belastede af omfattende kørsel med lastbiler og landbrugsmaskiner, oplyser Birthe Harritz til Landsbyerne.

– Mange bruger vejen som en smutvej mellem Foulum og Vammen, og flere af beboerne klager over voldsomme rystelser og støj fra landbrugsmaskiner og lastbiler. Derfor bad jeg om, at man undersøgte muligheden for, at der kan skiltes med forbud mod lastbiler på vejen, så det kun er de landmænd, som har jord ved Foulumdalvej, der har adgang, forklarer hun.

Misvisende måling

Forvaltningen har foretaget en trafikmåling på strækningen, og konklusionen på denne er, at der ikke er særlige trafikale udfordringer. I deres indstilling til udvalget lyder det blandt andet:

“Forvaltningen vurderer, at den målte mængde af lastbiler ikke udgør et problem for afvikling af trafikken i området. Vejstrækningen adskiller sig ikke fra mange andre vejstrækninger i det åbne land ved at være smal i forhold de køretøjer, der faktisk må køres med på vejene i dag“.

Ifølge teknisk assistent ved Viborg Kommune, Kim Würz, er målingen foretaget i tidsrummet 14. til 21. november 2018. Altså en uges tid inden Birthe Harritz’ anmodning, og den måling giver politikeren ikke meget for.

– Den største belastning foregår jo, når der er stor trafik af især landbrugsmaskiner, og det er der lige præcis ikke i det tidsrum, så den undersøgelse kan jeg slet ikke acceptere, siger hun.

Spørgsmålet kan tages op til ny overvejelse, hvis planerne om et biogasanlæg ved Vammen realiseret, fremgår det af forvaltningens indstilling: “Særlige konkrete forhold, som kunne betyde, at et forbud mod lastbiler skal genovervejes, kunne være et nyt anlæg, så som et biogasanlæg, som vil kunne medføre en væsentlig ekstra trafik med lastbiler i området. I sådanne tilfælde vil et forbud på en eller flere mindre veje kunne give god mening, når blot lastbilstrafikken kan afvikles via andre veje”, skriver de i dagsordenen.

Birthe Harritz vil imidlertid have gjort noget ved problemet nu.

– Det er situationen, som den er lige her og nu, jeg vil have gjort noget ved. Det er fra foråret og frem til efteråret, at beboerne er mest belastet i dag; og så må man lave en ny måling, der giver et mere retvisende billede af deres situation, slutter hun.

Kommentarer