Viborg

Ulrik Wilbek nyt medlem af Det Centrale Handicapråd

Arkivfoto

Borgmester i Viborg Kommune, Ulrik Wilbek, er udpeget som nyt medlem af Det Centrale Handicapråd.

Det er Kommunernes Landsforening, der har indstillet Ulrik Wilbek som rådsmedlem. Han afløser Kirsten Terkilsen, medlem af kommunalbestyrelsen i Hedensted Kommune.

Det Centrale Handicapråd har til opgave at rådgive regeringen, Folketinget og andre om handicapspørgsmål og er et forum for dialog mellem centrale aktører på handicapområdet.

Rådet har i alt 17 medlemmer og Ulrik Wilbek er udpeget for perioden fra den 14. maj og frem til den 31. december 2021.

Læs mere om Det Centrale Handicapråd

Kommentarer