Bjerring

Uvist hvornår Kjællinghølbroen kan genåbnes

Vandreturisterne kommer efter alt at dømme til at gå uden om Kjællinghøl-broen til sommer. Arkivfoto

Viborg Kommune arbejder på en afklaring om broens fremtid, men kan på nuværende tidspunkt desværre ikke sige, om eller hvornår Kjællinghøl-broen åbnes for færdsel.

Læs også: Kjællinghølbroen afspærret på grund af risiko for sammenstyrtning

En rådgivende firma foretog på Viborg Kommunes foranledning en gennemgang af Kjællinghøl-broen før jul sidste år. Firmaet kom med den klare anbefaling, at broen skulle lukkes på grund af risiko for sammenstyrtning.

I slutningen af februar i år har der været gennemført et syn og skøn af broens tilstand ved en ekstern teknisk sagkyndig.

På baggrund af firmaets vurdering har Viborg Kommune indtil videre valgt at holde broen lukket for færdsel.

Viborg Kommune afventer i øjeblikket rapporten fra det gennemførte syn og skøn og forventer at modtage denne rapport meget snart.

På baggrund af syn- og skønsrapporten forventer Kommunen at være i stand til at vurdere broens fremtid – herunder om broen fortsat skal være lukket, og hvordan den kommende publikumssæson kan håndteres.

Vi havde håbet, at der her inden påske var afklaring om broens tilstand, men før vi har den eksterne og uvildige rapport, er der ikke et tilstrækkeligt grundlag for at træffe en beslutning.

Kommentarer