Debat og politik

Viborg Kommune – by og land – en god fortælling

Arkivfoto

Debatindlæg af Johannes Vesterby F. Vesterby (V).
Formand for Teknisk Udvalg i Viborg Kommune.

Som man har kunne læse her på avisen og i flere andre medier, har præsentationen af Taphede-projektet bragt sindene i kog blandt flere repræsentanter for lokalsamfundene i landdistriktet. Den generelle anke går på, at man fra kommunens side har al fokus på Viborg by, og at det sker på bekostning af lokalsamfundene i oplandet.

Men Taphede er ikke tænkt som en ensidig satsning på Viborg, det er tænkt som et fortsat momentum i den fantastiske udvikling, Viborg er midt i. Og vi har som politikere og kommune pligt til at pege på de fremtidige muligheder for at fastholde det momentum.

Folk fra hele landet har fået øjnene op for Viborg som en fantastisk naturskøn kommune med et dynamisk kulturliv, der samarbejder med et stærkt erhvervsliv, foreninger og hinanden og udvikler nærværende og bæredygtige oplevelser og events af flot kvalitet. Animationsmiljøet producerer Oscarnomineringer og løser opgaver for Disney og tilbyder nye stillinger et alsidigt jobmarked.

Alt dette og mere til, har gjort Viborg i stand til at konkurrere på bosætning med byer som blandt andre Silkeborg og Horsens, hvilket har betydet en nettotilflytning på 800 borgere årligt. Derfor er det fantastisk vigtigt til stadighed at have attraktive og varierede byggegrunde til rådighed.

Denne vækst skal også komme oplandsbyerne til gode. Vi arbejder på de muligheder, vi har for at udvide vores bosætning i vores lokale byer, for det er mindst lige så vigtigt. Det er ikke et enten-eller, det et både-og. Vi er og bliver hinandens forudsætninger.

Ved det netop indgåede budgetforlig, er der afsat en million kroner om året til planmedarbejdere, der ikke skal lave andet end at arbejde med udvikling og markedsføring af vores lokalområder i samarbejde med lokale og med landsbysammenslutningen. Det betyder i praksis en intensiv og rullende planlægning og markedsføring, der vil føre til en øget bosætning også i hele kommunen.

Og vi er allerede startet i Bjerringbro i den forløbne uge, hvor interesserede borgere nu medvirker aktivt ved omdannelsen af den gamle lokalplan for Hindbærkrattet. Indsatsen har allerede båret frugt, idet det har udløst grundsalg.

Puljen til byfornyelse i mindre byer er ved budgetforliget blevet styrket til 10 millioner kroner årligt + statslig medfinansiering. Herudover er der en lang række puljer både på det tekniske og kulturelle område øremærket til oplandsbyerne, hvilket også er med til at signalere en samlet og moderne kommune i vækst.

På skoleområdet er der sikret ro, og i budgettet er der afsat midler til helhedsplaner for Ørum, Stoholm, Skals, og Hald Ege, samt ny børnehave i Ørum.

Der er endelig afsat godt 100 mio. kr. i budgetperioden til støttet boligbyggeri. Det vil sige nye ungdoms- og familieboliger i hele Viborg Kommune.

Alt i alt er der gang i en god fortælling om en stærk midtjysk kommune i vækst. Fortællingen kan blive endnu bedre hvis vi alle bidrager positivt og ikke forfalder til en negativ retorik om dem og os.

Kommentarer