Debat og politik

Viborg Kommune – en god kommune for os alle

Per Møller Jensen (S), borgmesterkandidat

Debatindlæg af Per Møller Jensen (S), borgmesterkandidat.

Viborg Kommune er en dejlig kommune, som på mange måder – gennem et godt samarbejde – er i god udvikling. Den udvikling har vi fra socialdemokratisk side ydet et afgørende bidrag til.

Men ikke alle har del i denne udvikling, idet de føler, at de bliver hægtet af, hvad enten det drejer
sig om den kommunale service, uddannelse og beskæftigelse eller det område, man bor og lever i. Vi skal have en kommune for alle. Derfor skal politikken efter min mening basere sig på følgende grundpiller:

Vi skal have en kommune, hvor borgerne oplever, at de er i gode hænder. En kommune med gode forhold for børn og unge, for borgere ’på kanten’ af arbejdsmarkedet samt borgere med særlige behov og ældre. Man skal opleve den grundlæggende tryghed i dagligdagen. Samtidig skal man som borger opleve, at der er plads til alle i forskellige fællesskaber – i skolen, på arbejdspladsen, i idrætsforeningen, i lokalområdet med videre.

Vi er en stor kommune med Viborg som byen midt i kommunen med mange og velfungerende store og små byer i oplandet. Vi skal forstærke indsatsen for, at man oplever sammenhæng mellem land og by. Alt dette forudsætter et godt samarbejde – dels i byrådet, dels mellem alle de gode kræfter, som vil en positiv udvikling for vort fællesskab i Viborg Kommune. Vi skal løfte i flok – og yde hver vort bidrag til en god udvikling.

En stabil positiv udvikling forudsætter orden i den kommunale økonomi. Vi skal bruge vore fælles penge fornuftigt, vi skal prioritere investeringer – og holde fast i, at et godt samfund baserer sig på
både pligter og rettigheder. Det betyder samtidig, at vi skal insistere på, at udviklingen også er baseret på ordentlighed.

Vi skal blandt andet sikre, at alt arbejde bliver udført efter gældende overenskomster – og at vi bekæmper social dumping. Og vi skal ikke spille hasard med svage borgere i form af udlicitering af for eksempel plejecentre. Vi siger klart nej til udbud på velfærdsområdet.

Vi har rigtig mange borgere, som gerne vil yde en frivillig indsats i foreningslivet og i forhold til
mennesker med behov for samvær, aktivitet og hjælp. Denne frivillighed skal vi understøtte
samtidig med, at vi er opmærksomme på, hvor grænsen går mellem kommunal service og frivillighed.

Vi har en god kommune, som vi skal værne om og udvikle – og så skal vi sørge for, at få alle med. Det er det grundlag, som jeg vil arbejde ud fra, hvis jeg bliver borgmester.

Kommentarer