Debat

Viborg Kommune ”snydt” for 17 millioner

Debatindlæg af Karin Gaardsted, medlem af Folketinget for Socialdemokraterne

Når en flygtning kommer til landet og flytter ud i en kommune, bliver kommunen tildelt et beløb, som skal modsvare flygtningens uddannelsesniveau. Jo lavere uddannelse jo flere penge til kommunen, fordi der skal bruges flere penge på at få flygtningen uddannet.

Det er sådan set ret logisk og en ganske god ordning. Nu er der så bare sket det, at en lang række kommuner over hele landet er blevet ”snydt” for ganske betragtelige beløb, fordi der har været lagt en fejlbehæftet uddannelsesstatistik til grund for udbetalingerne til kommunerne. Statistikken har ikke været opdateret fra 2006-2018.

Står det til Socialdemokratiet, skal der gives en engangskompensation til de mange kommuner, som har tabt på den fejlbehæftede uddannelsesstatistik. Det meldte vi allerede ud i efteråret 2018. Vores mål var, at der blev taget hånd om det i forbindelse med finanslovsaftalen for 2019. Men nej, det skete desværre ikke, idet finansloven som bekendt blev lavet uden os, og aftalepartierne valgte ikke at gøre noget. Det er deres problem at forklare dette.

Viborg Kommune har uretmæssigt mistet 17 mio. kr. Det er trods alt ikke småpenge. Penge som kunne have gjort gavn på velfærdsområder i vores kommune. Men regeringen vil ikke høre tale om en kompensation, som vil kunne rette op på denne uretfærdighed. Husk på, at kommunen har haft udgifterne men ikke indtægterne, så andre områder i kommunen – børn – handicappede – ældre har måttet aflevere af deres penge

Vores melding er fortsat klar. Vi vil samlet give en engangskompensation på 2 mia. kr. til 69 berørte provinskommuner. Fordelingen af de 2 mia. kr. er lavet på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets objektive beregninger for, hvor meget kommunerne har tabt på uddannelsesstatistikken de sidste to år. Kompensationen foreslår vi udbetalt som en ekstra overførsel til den kommunale økonomi. Der tages derfor ikke noget fra de øvrige kommuner.

Lægger vi tallene sammen for Viborg, Skive, Holstebro, Silkeborg drejer det sig om 79 mio. kr.

Jeg mener, det er en skandale, som der snarest bør rettes op på.

Kommentarer