Viborg

Viborg Landsbysammenslutning inviterer til fællesmøde for alle landsbyer

Vibland (Viborg Landsbysammenslutning) havde flot tilslutning til foreningens generalforsamling i april (billedet). Sammenslutningen repræsenterer pt. 54 af kommunens 89 landsbyer, men man vil gerne have endnu flere med. Derfor inviterer man nu borgere fra alle landsbyer i kommunen til et fællesmøde 7. november. Arkivfoto

Viborg Landsbysammenslutning har indbudt foreninger, frivillige og andet godtfolk fra landsbyer i hele Viborg Kommune til et stort fællesmøde, hvor foreningsliv, landsbyfællesskab og fremtid er nogle af kodeordene. Borgmester Ulrik Wilbek indleder mødet med et indlæg om frivillighed.

Viborg Landsbysammenslutning – med det mundrette kaldenavn, Vibland – har inviteret foreningsfolk og frivillige fra samtlige af kommunens næsten 90 landsbyer til et stort fællesmøde.

Det sker onsdag den 7. november i Hersom forsamlingshus, og formålet er, at skabe endnu mere fællesskab og samarbejde mellem kommunens mange landsbyer og opland, forklarer formand for Viborg Landsbysammenslutning, Lone Kastberg.

– Vibland har i dag 54 medlemslandsbyer, som tilsammen repræsenterer cirka 70 procent af kommunens befolkning i oplandet – pænt fordelt over hele Viborg Kommune. Vi oplever på vores repræsentantskabsmøder, at medlemmerne har stor glæde af at udveksle udfordringer og løsninger på små og store problemstillinger, forklarer formanden og uddyber:

– Vi oplever, at der gennem Vibland er opstået et fællesskab mellem landsbyerne, og det fællesskab vil vi gerne have endnu flere med i. Derfor inviterer vi nu alle landsbyer med til et møde, hvor vi har sat nogle meget konkrete punkter på dagsordenen, så deltagerne kan tage noget med hjem til deres foreninger og lokalområder.

Frivillighed og fællesskab

Viborg Landsbysammenslutning har allieret sig med borgmester Ulrik Wilbek, der kommer og holder et indlæg om frivillighed og fællesskab.

I sin tidligere karriere som landstræner har Ulrik Wilbek arbejdet med holdpræstationer. Han er forfatter til bøger som ”Forskellighed gør stærk – ledelse med et menneskeligt ansigt” (1997), ”Tro på dig selv – min vej til at udvikle og motivere mennesker” (2006) og ”Gør en forskel” (2010). Denne aften vil han give noget af sin erfaring videre i aftenens kontekst.

Senere vil der blive oplæg til nogle emner, som bliver diskuteret ved nogle ‘rundbordssamtaler’. Det drejer sig om helt konkrete emner som landsbypedeller og cykelstier til et mere overordnede temaer som klyngesamarbejder og landsbyfællesskaber.

– Vi har fra bestyrelsen lavet oplæg til nogle konkrete emner, som vi ved er efterspurgte, men samtidig håber vi at få nye input til emner, der trænger sig på, fortæller Lone Kastberg.

Herefter vil bestyrelsen fremlægge nogle af de visioner for kommunens landdistrikt, som man er kommet frem til på et nyligt afholdt repræsentantskabsmøde. Et af forslagene er for eksempel at lave en årlig Landsbydag et sted i kommunen.

Slogan-konkurrence

Til mødet 7. november vil Vibland også præsentere sin mission og vision for foreningens arbejde. Og så efterlyser man gode bud på et rigtigt godt slogan for foreningen.

Derfor har man forud for mødet lavet en konkurrence, hvor man kan komme med forslag til et slagfast slogan, der rummer Viblands formål og værdier. Eneste krav er, at  ‘Vibland’ skal indgå i sloganet, ligesom det skal afspejle foreningens vision “Vi vil skabe udvikling for det gode liv i Vibland”

Forslag kan sendes til lonekastberg@vibland.dk senest lørdag 3. november.

Vinderen offentliggøres til fællesmødet 7. november.

Fælles fodslag

Da Viborg Landsbysammenslutning blev etableret i september 2015 var det blandt andet med det formål at få sat landdistriktet på den politiske dagsorden, og det har man lykkedes med, siger Lone Kastberg.

– Med etableringen af landdistriktsudvalget efter det seneste kommunalvalg er kommunens landdistriktet for alvor kommet på den politiske dagsorden. Det er vi meget tilfredse med, og udvalget har allerede sat en masse rigtigt gode initiativer i søen, som vi bakker op om, siger hun og tilføjer:

– I Vibland ser vi det som en af vores vigtigste opgaver lige nu at styrke fællesskabet og samarbejdet mellem landsbyerne. Vi vil gerne skabe en fælles landdistriktskultur som også kan være til gavn for udvalget i arbejdet med den kommende landdistriktspolitik.

Foreninger i landsbyer over hele kommunen har modtaget en skriftlig indbydelse til fællesmødet 7. november, men alle interesserede er velkomne til at deltage i mødet, som finder sted i Hersom forsamlingshus, onsdag 7. november klokken 19.00.

Vibland er vært ved kaffe, the og brød. Øl og vand kan købes til fornuftige priser.

Tilmelding skal ske til info@vibland.dk med angivelse af, hvilken by man kommer fra og hvilken forening/organisation, man eventuelt repræsenterer.

Kommentarer