Viborg

Viborg Sygehus har fået dagfunktion til ‘anden linjebehandling’ af sclerosepatienter

Neurologisk Afdeling på Regionshospitalet Viborg er blevet godkendt til 'anden linjebehandling' af sclerosepatienter. Foto: ©Hospitalsenhed Midt

Sundhedsstyrelsen har godkendt Scleroseklinikken på Regionshospitalet Viborg til ‘anden linjebehandling’ af patienter, der har brug for andet og mere end den gængse behandling af multipel sclerose. Et fagligt gennembrud Neurologisk Afdeling på hospitalet, lyder vurderingen.

Kilde: Scleroseforeningen

I Sundhedsstyrelsens nyeste specialevejledning for neurologi 1. juni 2017 er Neurologisk Afdeling på Regionshospitalet Viborg blevet godkendt som behandlingssted for den såkaldte ”anden linjebehandling” af patienter med multipel sclerose (MS).

Anden linjebehandling er et alternativ til de patienter, der oplever, at deres sclerose udvikler sig i angreb (attakker), men som ikke responderer som forventet på standard-præparaterne i første linjebehandling.

– For Neurologisk Afdeling er Sundhedsstyrelsens godkendelse både et fagligt gennembrud og en spændende, faglig udfordring. Jeg forventer, at denne afgørelse kommer til at betyde, at vi også bliver godkendt til flere af de nye præparater, der er på vej inden for sclerosebehandlingen. Lige siden den første specialevejledning er vi gået efter at få anden linjebehandling, så vores patienter kan fortsætte behandlingen hos os i kendte rammer og med velkendt personale, siger ledende overlæge Lene Rosendahl, Neurologisk Afdeling.

Hidtil har patienterne fået anden linjebehandling på Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, eller Neurologisk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro. Med godkendelsen af Neurologisk Afdeling på Regionshospitalet Viborg bliver behandlingerne langt mere tilgængelige for patienter med sclerose.

Der er et tæt samarbejde mellem de tre neurologiske afdelinger i Region Midtjylland om disse patienter, og behandlingerne foregår i et formaliseret samarbejde mellem de tre afdelinger med Aarhus på det højt specialiserede niveau og Viborg og Holstebro på regionsfunktionsniveau. Lene Rosendahl oplyser, at der desuden arbejdes på at få etableret et fagligt virtuelt sparringsforum, som ud over de tre afdelinger også omfatter Neurologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Artiklen fortsætter under billedet…

Den nye dagfunktion til anden linjebehandling af sclerosepatienter blev indviet i den forløbne uge med snoreklip, kransekage og tale ved Lene Rosendahl. Hun gav udtryk for, at også andre patienter kan indlemmes i dagfunktionen på lidt længere sigt, for eksempel patienter med hovedpine og sclerosepatienter, der skal behandles med binyrebarkhormon. Bag Lene Rosendahl står tre af de fire sygeplejersker fra dagfunktionen – fra venstre Tina Berwald Larsen, Helle Krogh og Dorte Hesselberg Jensen. Foto: Lisbeth H. Justesen, Hospitalsenhed Midt

Stort forarbejde

Scleroseklinikkens sygeplejersker og læger har haft ekstra travlt, siden Sundhedsstyrelsens godkendelse kom. Et nyt dagtilbud er bygget op fra grunden, og alle er blevet fagligt klædt på, så de kan vejlede patienterne og håndtere de nye behandlinger.

– Vi har været på studiebesøg i Aarhus og Holstebro, og vi har gennemgået alle landets retningslinjer på området. Vi har baseret vores egne retningslinjer på det bedste, vi har set og hørt, så vi er rigtig godt rustet til at behandle de cirka 100 patienter i Hospitalsenhed Midts område, siger sygeplejerske Dorte Hesselberg Jensen. Hun er en af de fire sygeplejersker i teamet, der står for anden linjebehandling.

Tina Berwald Larsen, som også er sygeplejerske i teamet, tilføjer, at det har været en travl, men spændende tid med at planlægge det nye behandlingstilbud.

– Det er godt for kontinuiteten i de situationer, hvor en patient må skifte fra første til anden linjebehandling. Det er også godt, at patienterne får kortere transport – specielt på hjemvejen, da behandlingen kan være meget udmattende. Desuden har vi som personale fået et spændende kompetenceløft og nyt indhold i arbejdet, og det tæller jo også på plussiden, siger hun.

Behandlerteamet på anden linjebehandlingen har indrettet sig på stue 26 i Neurologisk Afdelings sengeafsnit N09 med tilhørende undersøgelsesrum. De 100 patienter, som afdelingen i øjeblikket hjemtager, har enten været i behandling i Aarhus eller i Holstebro, og de fordeler sig fifty-fifty mellem intravenøs behandling en gang om måneden eller tabletbehandling en gang om dagen.

Artiklen fortsætter under billedet…

Maibrith Poulsen får sin anden linjebehandling intravenøst en gang om måneden. Hun fik konstateret sclerose i 2012. Foto: Lisbeth H. Justesen, Hospitalsenhed Midt

Tilfreds med behandlingen – og med kortere transport 

Flere af de hjemtagne patienter har givet udtryk for en følelse af usikkerhed ved at skulle skifte fra et behandlingssted, de var trygge og tilfredse med.

Samme tanker havde Maibrith Poulsen. Hun kom først i behandling i Aarhus og siden i Holstebro.

– Jeg var da lidt spændt på, om de nu havde fået styr på det hele, da jeg skulle videre til Viborg. Men det er gået over al forventning. Jeg er blevet modtaget rigtig godt, og jeg føler mig tryg og i gode hænder, siger Maibrith Poulsen og tilføjer, at den intravenøse anden linjebehandling er den helt rigtige for hende. Hun har ikke længere attakker eller udvikling i sin sclerose.

Hun bor i Pederstrup lidt uden for Viborg. Tidligere havde hun derfor en times kørsel til og fra behandling – uanset om den foregik i Aarhus eller Holstebro.

– Det var så langt, at jeg var nødt til at få min far til at køre mig. Men med den korte afstand til Viborg kan jeg sagtens selv køre, så det er en stor lettelse, fremhæver hun.

Inden Maibrith Poulsen får lagt venflon, gennemgår hun nogle tests og får målt blodtryk, puls og temperatur. Foto: Lisbeth H. Justesen, Hospitalsenhed Midt

Kommentarer