Viborg

Viborgs landsbyer styrker fællesskabet

Godt og vel 100 landsbyborgere fra hele Viborg Kommune mødtes onsdag 7. november for at drøfte, hvordan man styrker fællesskabet i landdistriktet. Fremsendt fotto

Godt og vel hundrede ildsjæle fra alle afkroge af Viborg Kommune var onsdag aften 7. november samlet i Hersom forsamlingshus til et fællesmøde for alle kommunens landsbyer. Det var Vibland (Viborg Landsbysammenslutning) havde inviteret til mødet, hvor hovedtemaerne var frivillighed og fællesskab.

Vibland havde onsdag  7. november sat landsbyborgere fra hele kommunen stævne for at snakke om og diskutere, hvordan vi på en god og konstruktiv kan løfte hinandens projekter og få mere fokus frivillighed og for at netværke og vidensdele på kryds og tværs af byskiltene.

Til at fyre op under forsamlingen havde Viblands bestyrelse allieret sig med borgmester Ulrik Wilbek, som med baggrund i sine erfaringer fra blandt andet idrætten holdt et inspirerende indlæg, hvor han talte om værdien af frivillighed og vigtigheden af, at der støttes op om det frivillige arbejde. Han glædede sig over at se så mange landsbyer repræsenteret fra hele kommunen og pointerede netop  styrken ved at være mange, fordi meget kan ske, når man løfter i flok.

Viblands vision

Efter indlægget fik deltagerne fremlagt Viblands vision, mission og mål. Noget bestyrelsen har arbejdet indgående med det seneste halve år.

– I de første år af foreningens levetid arbejdede vi meget med at få sat kommunens landdistrikt på den politiske dagsorden. Det er lykkedes, og vi har fået et landdistriktsudvalg. Derfor har vi nu redefineret vores rolle, som vi har kogt sammen i vores vision: “Vi vil skabe udvikling for det gode liv i VIBLAND”, fortalte næstformand Jesper Bech, Romlund.

– Det handler om, at vi gennem fællesskab og vidensdeling skal styrke det gode på landet, hvor vi har valgt at leve og bo, uddybede han.

Han forklarede også, hvorfor foreningen nu kalder sig Vibland, som er en forkortelse af Viborg Landsbysammenslutning:

– Viborg Landsbysammenslutning er meget langt både at sige og skrive; og efter landdistriktsudvalget kom til opstod der noget forvirring om hvem, der var hvad. Derfor kalder vi os nu Vibland, sagde han.

Op til mødet har foreningen kørt en slogan-konkurrence, og blandt 25 indsendte forslag valgtes: “VIBLAND – Landsbyliv i udvikling”.

– Det er kort, præcist og slagkraftigt, og så læner det sig fornemt op af vores vision, sagde Jesper Bech.

Formand Lone Kastberg havde herefter et indlæg om frivillighedskurser, som foreningen arbejder tæt sammen med landdistriktsudvalget om at få stablet på benene en gang til foråret.

– Det er vigtigt, vi får gode rammer for at arbejde som frivillige og at vi får nogle redskaber til at få nye, unge kræfter rekrutteret til det frivillige arbejde, fortalte Lone Kastberg.

Det blev taget rigtigt godt imod af deltagerne.

Ideer blev drøftet

Deltagerne havde ved indgangen fået tildelt numre, så de blev ‘tvunget’ til at blande sig ved bordene i 8 grupper. En del af formålet med aftenen var nemlig at få startet samtalen på tværs af landsbyerne. Og det fik man i høj grad. Under kaffepausen blev der snakket hen over bordene, så taget var ved at løfte sig i forsamlingshuset.

Det var en opvarmning til det følgende programpunkt, hvor de forskellige grupper skulle diskutere fire

på forhånd definerede emner: Cykelstier, bypedeller, klynge/fællesskaber og landsbysamarbejde på tværs – ud fra de udfordringer.

Grupperne arbejdede godt med emnerne, og bagefter blev der samlet op med fremlæggelse af gruppernes mange pointer, ideer, udfordringer og forslag.

Det hele blev samlet ind og noteret ned, og bestyrelsen vil nu arbejde videre med at få det omsat til noget konkret at arbejde videre med.

Grupperne havde desuden også mange gode forslag til og ønsker om emner, som VIBLAND kan arbejde videre med.

Store planer

Slutteligt gennemgik formanden nogle af de fremtidige planer, Vibland har planer om at arbejde videre med.

– Det er temaer som “turist i egen kommune”, “Tour de Viborg”  med et landsbypas, så vi alle kan blive klogere på hinandens fortræffeligheder og finder ud af, hvad der sker i hinandens område og opdager, hvad der er af herligheder i egen kommune. Det skal støttes op med et såkaldt landsbypas, der ligner det eksisterende øpas, der findes, forklarer Lone Kastberg.

Desuden arbejder Vibland med at skabe  en ”landsbyernes dag”, som skal være en årlig tilbagevendende event i kommunen.

Så har Vibland også sat barren rigtigt højt med planerne om at stable et landsbysfolkemøde på benene. Det skal være landsdækkende og foregå i Viborg kommune.

– Det er ambitiøst, men det kan lade sig gøre, så det skal vi arbejde videre med, fastslår formanden.

Hun rundede et langt og godt møde af med at takke  for godt fremmøde og god deltagelse.

– Vi vil fra VIBLANDs side evaluere og se, om der ikke er grundlag for at holde  sådanne møde. Det har været virkeligt konstruktivt og inspirerende for alle parter, og det er en god måde at få skabt det fællesskab, vi har så stort behov for, siger hun.

– Vi er meget taknemlige for, at så mange deltog og var med til at præge aftenens program. Sammen kan vi udvikle det gode liv i VIBLAND. Så vi ser frem til at vi kan gøre det igen, slutter Lone Kastberg.

Kommentarer